Zbudujmy model zrównoważonego miasta w Minecrafcie. EU Green Week 2023

Miejskie Laboratorium Badań Środowiskowych UG zaprasza na pierwszą edycję szkoły przyjaznej klimatowi EU Green Week 2023. To cykl wydarzeń zorganizowanych przez zespół projektu SCORE Horyzont 2020. W programie wydarzenia znajdziemy wykłady o adaptacji do zmian klimatycznych oraz warsztaty w Minecrafcie z zapobiegania zagrożeniom klimatycznym.

- Tegoroczna edycja szkoły przyjaznej klimatowi SCORE ma na celu wymianę wiedzy, popularyzację osiągnięć naukowych oraz zastosowań aplikacyjnych z zakresu zmian klimatycznych w 10 europejskich Miejskich Żywych Laboratoriach dla różnych grup odbiorców - mówi Katarzyna Barańczuk z Miejskiego Laboratorium Badań Środowiskowych UG. - Jak podkreśla Jacek Barańczuk, niezwykle ważne są spotkania w różnych formach dla mieszkańców, specjalistów i pasjonatów Gdańska zarówno tych młodszych jak i starszych.

6 czerwca oparte na przyrodzie propozycje, które zwiększą odporność Gdańska na zmiany klimatyczne, przedstawią Jacek Barańczuk i Katarzyna Barańczuk z Miejskiego Laboratorium Badań Środowiskowych UG.  Podczas webinarium usłyszymy więcej o zaletach ogrodów deszczowych, parków oraz zbiorników retencyjnych i zielonych dachów. Tego samego dnia o zwiększaniu zrównoważonego rozwoju miast przybrzeżnych opowie koordynator projektu SCORE Salem Gharbia z Atlantic Technological University.

7 czerwca będzie okazja, żeby wdrożyć wybrane rozwiązania do miast nadmorskich w Minecrafcie! Przyłącz się do warsztatów online SCORE Minecraft, gdzie gracze będą mieli okazję zaprojektować przyjazne dla środowiska sposoby ochrony naszych domów i poprawy nadmorskich miast na przyszłość! Uczestnicy będą współpracować w celu przeciwdziałania zagrożeniom stojącym przed miastem przybrzeżnym przy użyciu podejścia opartego na ekosystemie.

Instrukcje Minecraft będą dostępne w języku angielskim, włoskim, polskim, portugalskim, słoweńskim, hiszpańskim i tureckim.

Warsztaty Minecraft:

7 czerwca, 12:00 – 17:00

Rejestracja.

Teaser trailer.

Wykład Online na temat adaptacji do zmian klimatu

 6 czerwca 2023, 12:00-13:30

Więcej informacji na temat EU Green Week 2023.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG