Q doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu. Konferencja naukowa

Przed nami konferencja pt. Q Doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu 2023. Kultura bezpieczeństwa pacjenta w praktyce i teorii zarządzania podmiotami leczniczymi. Wydarzenie, któremu przewodniczy prof. Małgorzata Z. Wiśniewska, Kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości UG, jest adresowane do środowiska praktyków i naukowców zainteresowanych doskonaleniem usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne placówki, które z nimi bezpośrednio współpracują.

Celem Konferencji, która odbędzie się 13 czerwca 2023 roku, jest stworzenie warunków do wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych podmiotach leczniczych oraz do dyskusji służącej wzajemnemu doskonaleniu się na bazie najlepszych, dostępnych wzorców.

Miejsce: Sala Teatralna Domu Technika NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6. Udział w konferencji jest bezpłatny – obowiązuje rejestracja pod adresem: Rejestracja

Program konferencji zostanie opublikowany wkrótce.

Honorową Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji jest Pani Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem: Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Więcej informacji o konferencji

Dodano przez: EMW/Zespół Prasowy UG