Z kierownikiem Japonistyki na UG dr. Jackiem Splisgartem rozmawiamy o hicie tegorocznej rekrutacji

dr Jacek Splisgart

dr Jacek Splisgart

Kto będzie prowadził zajęcia z j. japońskiego dla studentów Japonistyki na UG? Czego mogą spodziewać się osoby przyjęte na najbardziej oblegany kierunek w tegorocznej rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego? Czy dla studentów przewidziano wyjazdy do Japonii? O tym wszystkim opowiada dr Jacek Splisgart, kierownik Zakładu Kultury i Języków Azji Wschodniej UG. 

– Japonistyka okazała się hitem tegorocznej rekrutacji, 20 osób na jedno miejsce. Spodziewał się Pan tak dużego zainteresowania kierunkiem? 

Dr Jacek Splisgart: – I tak, i nie. Z pewnością oczekiwaliśmy dużego zainteresowania kierunkiem. Od 2016 roku robiliśmy przymiarki do uruchomienia japonistyki na UG. Odwiedzaliśmy licea i rozmawialiśmy z uczniami o ich oczekiwaniach. Często podnoszono fakt braku japonistyki na UG, Pomorzu, a nawet w północnej Polsce. W związku z tym mogliśmy liczyć, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i proponując studia japonistyczne, spotkamy się z dużym zainteresowaniem. Ale uczciwie przyznam, że przerosło ono moje oczekiwania. Cieszę się, że tyle osób pragnie obdarzyć nas zaufaniem i rozpocząć swoją japonistyczną przygodę na UG.

– Czego mogą oczekiwać ci studenci, którzy w październiku przyjdą na pierwsze zajęcia w ramach Japonistyki?

– Od 2019 roku rozwijamy naszą ofertę japonistyczną. Osoby, które w październiku zasiądą w ławkach Wydziału Filologicznego, mogą być pewne, że od samego początku zanurzą się w języku i kulturze Japonii. Na pierwszym roku studiów większość zajęć poświęcona będzie rozwojowi kompetencji językowych. Studenci będą uczyć się pisać, czytać i rozmawiać po japońsku. Na zajęciach będą poza językiem rozwijać swoją wiedzę o Japonii, jej geografii, historii, a w późniejszym czasie kulturze, gospodarce i innych aspektach potrzebnych do zrozumienia społeczeństwa japońskiego. Będziemy ich uczyć nie tylko, jak pisać i mówić po japońsku, ale również jak myśleć, aby zrozumieć mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni.

– Czy studenci kierunku będą mieli możliwość wyjazdu do Japonii? 

– Zdecydowanie tak. Już teraz mamy podpisane umowy z japońskimi uczelniami, które umożliwiają najzdolniejszym odbycie semestralnych studiów w Japonii. W nadchodzącym roku akademickim planujemy podpisanie kolejnych umów skierowanych wyłącznie do studentów japonistyki UG. Na najlepszych czekają również stypendia rządu japońskiego umożliwiające odbycie rocznych studiów na wybranej, często prestiżowej, uczelni japońskiej.

– Kto będzie prowadził zajęcia z j. japońskiego: lektorzy czy native speakarzy ? 

– Na japonistyce Praktyczną Naukę Języka Japońskiego będą prowadzili zarówno lektorzy, jak i native speakerzy. Zadbaliśmy o to, aby materiał gramatyczny i leksykalny był przekazywany przez polskiego lektora, zaś pozostałe kompetencje językowe związane z mówieniem, słuchaniem, czytaniem i pisaniem rozwijane były pod okiem native speakerów, którzy posiadają zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie w nauczaniu języka japońskiego jako obcego. Staramy się przy tym zapewnić zróżnicowanie pod kątem płci i wieku naszych nauczycieli języka japońskiego, aby studenci mogli zapoznać się ze wszystkim możliwymi formami języka (męską, żeńską, językiem młodzieżowym itd.).

– Czy prowadzą Państwo współpracę z zewnętrznymi instytucjami w ramach kierunku? 

– Japonistyka wystartuje dopiero w październiku, ale już teraz prowadzimy rozmowy z przedstawicielami instytucji prywatnych, non profit, a nawet agend rządowych w celu rozwoju oferty japonistycznej na UG. Współpracujemy zarówno z osobami, które służą nam radą przy projektowaniu programu studiów, jak i w niedalekiej przyszłości zaoferują miejsca do odbycia praktyk studenckich. Poza tym cały czas rozwijamy współpracę z partnerami akademickimi w Japonii. Ufam, że zaproponowany program studiów spotka się z przychylnym odbiorem nie tylko ze strony naszych przyszłych studentów, ale również otoczenia uczelni i zwiększy udział zainteresowanych stron w tworzeniu oferty japonistycznej na UG.

– Dziękuje za rozmowę.

 

MJ/ZP