Trwa rejestracja na konferencję „Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy”

a

Dobre praktyki bhp podczas pracy zdalnej, warunki pracy a zdrowie oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe to tematy konferencji „Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy”. 27 września podczas wydarzenia organizowanego przez Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia UG odbędzie się aż 12 paneli eksperckich. 

Konferencja „Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy” tworzy przestrzeń, w której pracownicy zajmujący się szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy oraz ochroną zdrowia mogą bezpłatnie wymienić się doświadczeniami, poszerzyć swoją wiedzę, a także nawiązać nowe kontakty zawodowe.

Program konferencji został podzielony na trzy panele tematyczne: bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo techniczno-pożarowe. Organizatorzy wydarzenia chcą przedstawić każdy z wybranych tematów w kontekście zarówno zmieniających się przepisów prawa, jak i postępującego rozwoju, a także zaprezentować je z trzech różnych punktów widzenia, tj. pracodawcy, organów kontrolnych i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej UG. Podczas wydarzenia panele poprowadzą m.in. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w Gdańsku Paweł Grabowski i Prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa bryg. Leszek Kowalczuk. Prelegenci wystąpią w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Rejestracja. 

Więcej informacji. 

 

 

MJ/ZP