Czy jesteś gotowy/a do ubiegania się o nadanie stopnia doktora? Odpowiada prof. Grzegorz Węgrzyn

Dlaczego warto składać doktorat w formie cyklu publikacyjnego? Czy można zaprezentować rozprawę doktorską w języku angielskim? - to przykładowe pytania, które zadają Przewodniczącemu Rady Doskonałości Naukowej prof. dr. hab. Grzegorzowi Węgrzynowi doktoranci Magdalena Herzberg – Kurasz i Artur Sawicki. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym filmem informacyjnym zrealizowanym w ramach projektu MINDtheGEPs! 

- Chciałabym zaprosić państwa do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna dotyczącej wymagań stawianych osobom ubiegającym się o uzyskanie stopnia doktora - mówi kierowniczka projektu MINDtheGEPs prof. dr hab. Ewa Łojkowska. - Z naszego doświadczenia wynika, że brak pewności w aplikowaniu o stopnie naukowe częściej dotyczy naukowczyń niż naukowców. 

W rozmowie biorą udział: 

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej

Magdalena Herzberg – Kurasz, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

Artur Sawicki, asystent w  Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju UG

 

logo
oprac. MJ/ZP