List intencyjny dotyczący współpracy UG z CBA

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy naszej Uczelni z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym odbyło się 4 września br. w Uniwersytecie Gdańskim. Współpraca będzie dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw informacyjno-edukacyjnych, w szczególności organizacji szkoleń.

 

W wydarzeniu uczestniczył Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego płk Andrzej Stróżny, Dyrektor Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego płk Mariusz Tomaszewski oraz Dyrektor Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku Marcin Pyzik. Uniwersytet Gdański reprezentowali: Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń dr Piotr Zieliński.

Nowo zawiązana współpraca będzie dotyczyła przede wszystkim podejmowania wspólnych inicjatyw informacyjno-edukacyjnych, w szczególności organizacji szkoleń, które mają służyć podniesieniu świadomości na temat zjawisk korupcji, kształtowania właściwych wzorców zachowań oraz wzmacnianie postaw etycznych i obywatelskich wśród przyszłych absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

oprac. ZP, fot. Alan Stocki