O przyszłości edukacji na VI Międzynarodowym Kongresie Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego

I panel

Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski poprowadził panel nt. Uniwersytetów Europejskich i Europejskich Centrów Doskonałości Zawodowej, a także wraz z m.in. reżyserem Krzysztofem Zanussim uczestniczył w dyskusji  podsumowującej Kongres zorganizowany w ramach Euroskills 2023 Gdańsk. Podczas konferencji towarzyszącej zawodom spotkali się naukowcy, liderzy edukacji i reprezentanci Unii Europejskiej, aby omówić przyszłość edukacji i szkolnictwa zawodowego.

VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego odbył się podczas Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów Euroskills 2023 Gdańsk 7 września na Polsat Plus Arena. Rozgrywający się obecnie w Gdańsku konkursu umiejętności branżowych zapowiedziano rok temu, 5.09.2022, podczas uroczystości w Uniwersytecie Gdańskim przy udziale m.in. Laurence Gates, przedstawicielki Worldskills Europe, oraz Rektorów uczelni pomorskich. (czytaj tu)

 

prof. Piotr Stepnowski

O tym, jak ważne dla rozwoju edukacji w Europie są zawody Euroskills 2023, świadczy obecność Komisarza Unii Europejskiej Nicolasa Schmita, z którym spotkał się też Rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

Jednym z punktów programu Kongresu towarzyszącemu zawodom była bowiem dyskusja na temat współpracy różnych poziomów szkolnictwa europejskiego. Panel na ten temat prowadził Rektor naszej Uczelni.

– Dzisiaj porozmawiamy o dwóch elementach Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej, która ma być w pełni zrealizowana do 2025 r. Uniwersytety Europejskie i Centra Doskonałości Zawodowej to inicjatywy skupiające się na innowacji edukacyjnej – otworzył panel Rektor UG. – Podczas dyskusji na temat tych dwóch bardzo różnych od siebie inicjatyw będziemy szukać synergii i środków komunikacji między edukacją wyższą i zawodową.

Uczestnicy panelu reprezentowali cztery różne perspektywy. Dyrektorka Departamentu Badań i Rozwoju MEiN dr Anna Budzanowska opowiedziała o nowym podejściu do edukacji, które zapewniają Uniwersytety Europejskie. Prof. dr hab. Piotr Mikiewicz, socjolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego, przedstawił wymagania obecnych pracodawców, którzy szukają pracowników z praktycznymi umiejętnościami. Dyrektor ds. rozwiązań badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej w Wydawnictwie ELSEVIER B.V. Tomasz Psonka zaprezentował perspektywę światowego wydawnictwa naukowego na zmiany w świecie edukacji wyższej, zwracając szczególną uwagę na większą dostępność nauki dzięki serwisom Open Access. Natomiast Lider Projektu Centrum Doskonałości Zawodowej EPLUG Jan Jeronimus opowiedział o holenderskiej inicjatywie budowy „zielonego wieżowca”, która ukazała zapotrzebowanie na zawody przyszłości – m.in. wertykalnych ogrodników, czyli ekspertów ds. zieleni, którzy będą w stanie zadbać o roślinność rosnącą 10, 20 czy nawet 50 metrów nad ziemią. 

Kolejne panele dyskusyjne dotyczyły europejskiej polityki klimatycznej oraz światowych trendów w zakresie zielonych umiejętności. Brali w nich udział eksperci m.in. z Uniwersytetu Stanforda, Lancaster University, WorldSkills USA czy Komisji Europejskiej. 

Panel włączenie

Ostatni panel tematyczny, dotyczący inkluzywności i szeroko pojętej dostępności, poprowadził Prorektor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki. Wzięli w nim udział Wiceminister Młodzieży i Sportu Ukrainy Vladyslav Yatsuk, Dyrektorka Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Radecka oraz Zastępczyni Prezydenta Gdańska ds. Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania Monika Chabior

Reprezentant ukraińskiej oświaty opowiedział o realiach edukacji w kraju ogarniętym wojną, w tym o dwóch milionach młodych ludzi przebywających obecnie na uchodźstwie wewnętrznym. Monika Chabior opowiedziała natomiast o wielu inicjatywach, w ramach których Miasto Gdańsk włącza do społeczeństwa osoby wykluczone, m.in. ludzi z niepełnosprawnościami czy seniorów.

Ostatni panel

Kongres został podsumowany w sesji kończącej przez Prezeskę Zarządu WorldSkills Europe Teiję Ripattilę, Rektora UG prof. Piotra Stepnowskiego, słynnego reżysera prof. Krzysztofa Zanussiego oraz założyciela Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemara Siwińskiego.

– Jakie mamy w dzisiejszych czasach sny? Jakiś czas temu mówiło się o amerykańskim śnie, ale gdzie jest europejski sen? – pytał prof. Krzysztof Zanussi. – Stoimy przed nowymi wyzwaniami, przed perspektywą posthumanistycznej cywilizacji, w której ludzie będą modyfikowani genetycznie. Czy naprawdę tego chcemy? Jeśli nie, to kto to powstrzyma? Jaką przyszłość chcemy stworzyć? 

Prof. Piotr Stepnowski i prof. Krzysztof Zanussi

Prof. Piotr Stepnowski opowiedział o swojej wizji uniwersytetu przyszłości, w której z jednej strony społeczeństwo akademickie zachowuje swoje wartości, a z drugiej otwiera się na świat technologii i zawodów branżowych. – Chciałbym znaleźć kompromis między tymi dwoma biegunami, abyśmy odkryli, jaką dokładnie rolę ma pełnić uniwersytet jako most do wiedzy  powiedział Rektor UG. 

Na koniec paneliści zwrócili się do uczestników z przesłaniem, które chcieliby przekazać młodemu pokoleniu. Bądźcie odważni. Wszystkie problemy mogą być rozwiązane; Każdy z nas ma co najmniej jeden talent. Znajdźcie go i wykorzystajcie; Nie ma powrotu. Przyszłość jest przed nami – takie słowa zamknęły obrady.

fot. i tekst Marcel Jakubowski