Spółka spin-off Uniwersytetu Gdańskiego z wyróżnieniem Pomorskiego Gryfa Gospodarczego 2023

1

Pomorski Gryf Gospodarczy w kategorii Pomorski Start-Up trafił do współpracującej z Uniwersytetem Gdańskim spółki spin-off NaNoEXPO – Next Generation Therapeutics. Gryfy to nagrody dla pomorskich firm, które wyznaczają nowe trendy i pożądane kierunki gospodarcze, przyczyniając się do rozwoju całego regionu.

 - Niezmiennie cieszą nas sukcesy powiązanych z Uniwersytetem spółek spin-off. To zawsze potwierdzenie, że w uczelni były i są prowadzone badania ukierunkowane na potrzeby gospodarki i społeczeństwa, a naukowcy z sukcesem radzą sobie nie tylko z formalnymi wyzwaniami komercjalizacji wiedzy i transferu technologii, ale doskonale odnajdują się w warunkach konkurencji rynkowej. Gratulujemy wyróżnienia całemu zespołowi spółki NaNoEXPO – mówi Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Gryf Gospodarczy to jedna z najważniejszych nagród w środowisku pomorskich przedsiębiorców. Jest przyznawana od 2000 r. wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego. Mogą ją otrzymać przedsiębiorcy, którzy swoją działalnością szczególnie przyczyniają się do rozwoju regionu, wytyczają nowe trendy w biznesie, a także są wzorem i inspiracją dla innych.

W tym roku wyróżnienie w kategorii Pomorski Start-Up otrzymała spółka spin-off Uniwersytetu Gdańskiego – NaNoExpo, której prezesem jest pani Beata Gromadzka. NaNoExpo to start-up biotechnologiczny, którego trzonem jest wysoce wykwalifikowana kadra badawcza z zakresu biotechnologii, bioinżynierii, biologii molekularnej, wirusologii, hodowli komórkowych i toksykologii, a także szeroka sieć kontaktów naukowych, co pozwala na nowatorskie i interdyscyplinarne podejście do prowadzonych badań oraz usług. Usługi oraz rozwiązania B+R oferowane przez NaNoExpo to bioinżynieria biologicznych nanostruktur dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów (ekspozycja wybranych epitopów/peptydów na powierzchni nanostruktur). Dodatkowo firma zajmuje się projektowaniem i produkcją cząstek wirusopodobnych (VLPs) oraz oferuje szeroki wybór testów z zakresu toksykologii, wirusologii i biologii molekularnej z użyciem najnowszych metod i sprzętu. Ponadto spółka ma duże doświadczenie w projektowaniu antygenów do szczepień i produkcji przeciwciał poliklonalnych.

Na przestrzeni ostatnich lat laureatami Pomorskiego Gryfa Gospodarczego wielokrotnie były przedsiębiorstwa zarządzane przez absolwentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:

•             Laureat: Iglotex S.A. Skórcz, prezes Maciej Włodarczyk (2022)

•             Laureat: Port Lotniczy Gdańsk Sp. Z o. o., prezes Tomasz Kloskowski (2022)

•             Laureat: Korporacja Budowlana Doraco Sp. Z o. o., prezes Angelika Cieślowska (2022)

•             Laureat: Grupa Kapitałowa Omida, prezes Bartłomiej Glinka (2022)

•             Laureat:  CHRONOSPACE SP. z o. o., prezes Rafał Lewkowicz (2021)

•             Laureat: Portman Lights sp. Z o. o., prezes Dominik Zimakowski (2020)

•             Laureat: QSAR Lab sp. z o. o., prezes Tomasz Puzyn (2020)

 

Uniwersytet Gdański od lat pomaga spółkom typu spin-off założonym przez pracowników UG dzięki utworzonej w 2014 roku spółce celowej Univentum Labs  Sp. z o.o. Univentum Labs zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności obejmowaniem udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzeniem spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. Spółka obsługuje ponadto zlecenia o różnym charakterze pochodzące od podmiotów zewnętrznych, adresowane do pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.

W tym roku do konkursu Gryf Gospodarczy nadesłano rekordową liczbę 116 zgłoszeń. Ich oceny dokonali przedstawiciele Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, czyli osoby na co dzień związane z biznesem. Wnioski analizowane były także przez wiodącą instytucję doradczą PwC, która jest partnerem merytorycznym konkursu. Decyzją kapituły ostatecznie wyłoniono 32 finalistów, wręczając 10 statuetek i 22 wyróżnienia. W gronie finalistów znaleźli się liderzy: innowacji, eksportu, inwestycji, rozwoju kompetencji, zielonej transformacji oraz Pomorski Start-Up, a także gmina przyjazna przedsiębiorcom.

Uroczysta gala 24. edycji konkursu odbyła się w piątek, 15 września, na 34. piętrze biurowca Olivia Centre. Poprzedziła ją debata, podczas której poruszone zostały zagadnienia dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę i rynek pracy.

Fot. Piotr Połoczański
Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy