Uniwersytet Gdański w pierwszym w historii QS rankingu najlepszych uczelni europejskich

Znaczący wzrost cytowalności naszych naukowców, dynamiczny rozwój, podniesienie jakości kształcenia i działania w zakresie zrównoważonego rozwoju – to efekty podejmowanych w ostatnich trzech latach działań w Uniwersytecie Gdańskim, dzięki którym w europejskim rankingu QS World wśród 688 uniwersytetów europejskich nasza uczelnia sklasyfikowana została w pierwszej dziesiątce polskich uczelni i na 6 wśród uniwersytetów klasycznych.

 

QS World University Rankings: Europe 2024 to pierwszy ranking opracowany przez wiodącą agencję rankingową QS, skupiający się wyłącznie na europejskich uniwersytetach. Oprócz zestawienia ogólnego użytkownicy mogą przeglądać oddzielne tabele według regionów dla Europy Wschodniej, Europy Zachodniej, Europy Północnej i Europy Południowej.

QS World University Ranking: Europe, podobnie jak edycja globalna prestiżowego zestawienia, bierze pod uwagę liczne i zróżnicowane kryteria, w tym przede wszystkim poziom doskonałości naukowej mierzony za pomocą liczby publikacji w periodykach o wysokim Impact Factor oraz liczby cytowań poszczególnych pracowników naukowych, ofertę dydakyczną uczelni (która musi obejmować prowadzenie kształcenia na wszystkich poziomach studiów) oraz poziom umiędzynarodowienia, oceniany na podstawie współprac międzynarodowych, międzynarodowych programów wymiany studenckiej i pracowniczej czy uczestnictwa w międzynarodowych sieciach badawczych. Pod uwagę brane są również zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i prowadzeniem działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W każdej kategorii wyznaczone są parametry minimalne, które uczelnie muszą spełnić, by w ogóle podlegać analizie rankingowej.

- Znaczący jest już fakt, że zostaliśmy zakwalifikowani wśród 33 polskich uczelni do rankingu. Miejsce 6 wśród uniwersytetów klasycznych oraz pozycja w pierwszej dziesiątce uczelni polskich wskazuje, że rozwijamy się bardzo dynamicznie i nasze działania – poprawa jakości kształcenia, zrównoważony rozwój,  rozszerzenie oferty wymiany zagranicznej, udział w SEA EU i inne realizowane projekty, są zauważane i doceniane również na świecie – podkreśla Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Dzięki programom wspierającym naukowców, które wprowadziliśmy, jak np. Program Publikacyjny, w którym nagradzamy najbardziej prestiżowe artykuły i monografie, wzrasta sukcesywnie liczba publikacji i ich jakość. Analiza największych międzynarodowych baz – Scopus i Web of Science pokazuje, że wskaźniki cytowań w ostatnich dwóch latach  przekroczyły poziom światowy – dodaje.

W ogólnym rankingu europejskim uwzględniono 688 uniwersytetów, z Uniwersytetem Oksfordzkim na pierwszym miejscu. Siedem z 10 najlepszych uniwersytetów w Europie znajduje się w Wielkiej Brytanii. Nasza uczelnia na pozycji 344 znalazła się dokładnie w połowie tego zestawienia, co bardzo nas cieszy zważywszy na fakt,  że jesteśmy stosunkowo młodym uniwersytetem. Znalezienie się na liście najlepszych ośrodków akademickich w towarzystwie uczelni z wielowiekowymi tradycjami pobudza ambicje dalszego doskonalenia oferty naukowo-dydaktycznej oraz kontynuowania wszechstronnego rozwoju.

Warto zauważyć, że samo notowanie w rankingu jest istotnym sukcesem – w zestawieniu ogólnoeuropejskim znalazły się jedynie 33 uczelnie z Polski, wśród których Uniwersytet Gdański zamyka pierwszą dziesiątkę. Polskie podium to Uniwersytet Warszawski (jedyna uczelnia polska w pierwszej europejskiej setce, zajmuje 92 miejsce), Uniwersytet Jagielloński na miejscu 122 i Politechnika Warszawska notowana jako 211.  Biorąc pod uwagę jedynie uniwersytety klasyczne, Uniwersytet Gdański  w zestawieniu krajowym zajął jeszcze wyższe, 6 miejsce.

Zastosowanie filtru pozwalającego uwidocznić klasyfikację uczelni Europy Wschodniej wg QS przynosi ciekawy obraz polskich uczelni w naszej części Europy, bowiem zarówno UW, jak i UJ znalazły się na podium, ustępując jedynie Uniwersytetowi Karola w Pradze. Pozycja Uniwersytetu Gdańskiego w tym ujęciu jest również wysoka, zajmujemy 30 miejsce w regionie na 133 uczelnie wyższe.  Cieszy bardzo fakt, że pierwsza 30-tka uczelni Europy Wschodniej wg QS to dominacja uczelni polskich – aż 10 z 30 najlepiej notowanych uczelni to uczelnie polskie. W zestawieniu w tym przedziale notowanych jest jeszcze 8 uczelni czeskich, 5 węgierskich, 3 ukraińskie, 2 rumuńskie i po 1 ze Słowacji i Bułgarii. Uczelnie z Litwy, Łotwy i Estonii sklasyfikowane zostały przez QS w grupie Northern Europe.

 

Pełne wyniki rankingu QS World University Rankings: Europa 2024:

https://www.topuniversities.com/europe-university-rankings

 

 

ranking
Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, Biuro Analiz i Ekspertyz