O dobrych praktykach z zakresu BHP podczas I konferencji „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy”

Konferencja BHP

BHP, kwestie związane z pracą zdalną, czynniki rakotwórcze i mutagenne i ich oddziaływanie na zdrowie oraz bezpieczeństwo techniczno-pożarowe – oto główne obszary tematyczne poruszane przez panelistów podczas I Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy”, zorganizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Gdańskiego. Obradowało niemal 300 osób z całego kraju.

Konferencja „Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy”, która odbyła się 27 września na Wydziale Prawa i Administracji UG, stworzyła przestrzeń, w której pracownicy zajmujący się szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy oraz ochroną zdrowia mogli wymienić się doświadczeniami, poszerzyć  wiedzę, a także nawiązać nowe kontakty zawodowe. Program konferencji został podzielony na trzy panele dyskusyjne: bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo techniczno-pożarowe. Ważnym aspektem było przedstawienie każdego z wybranych tematów w kontekście zmieniających się przepisów prawa i postępu w rozwoju oraz omówienie ich z trzech różnych punktów widzenia, tj. pracodawcy, organów kontrolnych i otoczenia społeczno-gospodarczego.

prof. Piotr Stepnowski

prof. Piotr Stepnowski

- Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja zapoczątkuje cykl podobnych wydarzeń, podczas których będziemy prowadzić dialog na płaszczyźnie branżowo–akademickiej o ważnym zagadnieniu, jakim jest bezpieczeństwo pracy - otworzył wydarzenie Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Rozwijanie wzajemnych relacji z otoczeniem zewnętrznym umożliwia nam poznanie potrzeb uczelnianego środowiska pracy. A tak liczne przybycie świadczy o ogromnym zainteresowaniu tym tematem.

Następnie głos zabrał Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywiński, który podkreślił ogrom konsekwencji wynikających z niezabezpieczonego miejsca pracy. Zastępca Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Anna Obuchowska życzyła wszystkim uczestnikom konferencji udanych i owocnych obrad.

Tomasz Klawikowski

Tomasz Klawikowski

Otwarcie konferencji zwieńczył Kierownik Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia UG Tomasz Klawikowski, który opowiedział o dużym zróżnicowaniu zawodów wykonywanych w naszej uczelni: – Mamy domy studenckie, hotele asystenckie, marynarzy, mamy około 200 strażników ochrony mienia, ośrodek wypoczynkowy. To otoczenie nam, jako specjalistom od bezpieczeństwa pracy sprawia wiele zróżnicowanych problemów – powiedział.

Tematem I panelu, zatytułowanego BEZPIECZEŃSTWO PRACY, było BHP w pracy zdalnej i kontrola trzeźwości. Prezentację na temat wymagań prawnych dotyczących pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości przedstawiłli Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych Patrycja Potocka-Szmoń oraz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Paweł Grabowski. Podczas wystąpienia zostały poruszone między innymi kwestie prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników oraz metody, jakimi pracodawca może się w tym celu posługiwać. – Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub na obecność środków działających podobnie do alkoholu nie jest obowiązkowe, a decyzja o jej wprowadzeniu należy do pracodawcy. Pracodawca może taką kontrolę wprowadzić jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Pracodawca jest wówczas zobowiązany do pokrycia kosztów takiej kontroli oraz jest odpowiedzialny za organizację i porządek przeprowadzenia badania – mówi Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych, Patrycja Potocka-Szmoń. Podczas prezentacji Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru, Pawła Grabowskiego, uczestnicy konferencji dowiedzieli się między innymi, jakich zadań nie może obejmować praca zdalna oraz jakie procedury powinny obowiązywać, gdy podczas pracy zdalnej dojdzie do wypadku.

Patrycja Potocka-Szmoń i Paweł Grabowski

Patrycja Potocka-Szmoń i Paweł Grabowski

O dobrych praktykach BHP obowiązujących w firmie Intel Technology Poland Sp. z o.o. opowiedzieli Monika Jabłońska oraz Artur Gardzielewski. Przedstawiciele firmy wyjaśnili między innymi, na czym polega ocena ergonomiczna stanowiska pracy oraz jak chronione jest zdrowie psychiczne pracowników.

Aspirant Kamil Pawliszak z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku opowiedział o postępowaniu w stosunku do pracowników będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz o konsekwencjach prawnych, jakich mogą się spodziewać. Uczestnicy konferencji zostali również zapoznani z danymi statystycznymi, jakimi dysponuje Komenda: – Od 1 stycznia do 26 września 2023 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku otrzymali 57 zgłoszeń dotyczących osób w stanie nietrzeźwości w zakładzie pracy. W 33 przypadkach interwencja nie została potwierdzona, natomiast w 24 przypadkach potwierdzono, że pracownik znajduje się w stanie nietrzeźwości – podsumował asp. Kamil Pawliszak.

I Panel

Dużą ciekawość wzbudziła prezentacja Głównego specjalisty ds. BHP Premium Distillers Sp. z o.o. Adama Kajko, który opowiedział, jak wygląda kontrola trzeźwości w pracy na przykładzie destylarni.

Panel podsumował Kierownik Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia UG Tomasz Klawikowski, przedstawiając standardy rozwiązań przyjętych w Uniwersytecie Gdańskim oraz obowiązujące procedury dotyczące pracy zdalnej.

II panel, WARUNKI PRACY A ZDROWIE, dotyczył czynników rakotwórczych i mutagennych. Prezentacja przygotowana przez Agnieszkę Hinz, Kierownik Oddziału Higieny Pracy WSSE w Gdańsku, oraz Marcina Krasko, Kierownika Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami WSSE w Gdańsku, dotyczyła rozpoznania i kwalifikacji substancji i mieszanin chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Konferencja BHP

W dalszej części panelu o zarządzaniu czynnikami rakotwórczymi na przykładzie zakładu produkcyjnego opowiedzieli Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. Piotr Ciara oraz Szef Biura BHP i Ochrony Środowiska w firmie Polpharma S.A. Paweł Gumoś, natomiast o czynnikach rakotwórczych i mutagennych w orzecznictwie chorób zawodowych opowiedziała Kierownik Działu Orzecznictwa i Chorób Zawodowych WOMP w Gdańsku lek. med. Dorota Całus-Kania.

Pierwszym tematem III panelu, zatytułowanego BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNO-POŻAROWE, były Przeglądy i naprawy urządzeń ppoż. O problematyce sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń przeciwpożarowych spotykanej podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP opowiedział Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku mł. bryg. Mateusz Pytel.

Konferencja BHP

Prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa bryg. Leszek Kowalczuk przygotował prezentację Nowe wymagania w zakresie ewidencji przeglądów konserwacji i napraw urządzeń przeciwpożarowych – kierunki zmian w przepisach dotyczących kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów.
W dalszej kolejności o wpływie eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów opowiedział inż. bezpieczeństwa pożarowego Radosław Budnicki, projektant i wykonawca robót, członek SITP Gdańsk, natomiast o organizacji przeglądów urządzeń przeciwpożarowych na przykładzie zakładu pracy prezentację przedstawił Specjalista ds. ochrony ppoż Tadeusz Konkol. Zwieńczeniem III panelu, a tym samym całej konferencji, było wystąpienie Menedżera ds. Oceny Ryzyka w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Michała Hartunga Jak nie otrzymać odszkodowania – użytkowanie urządzeń ppoż. a wymagania rynku ubezpieczeniowego.

Każdy z trzech paneli zwieńczyła żywa dyskusja, podczas której uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań.

W konferencji udział wzięło blisko 300 osób.

Organizatorzy

Organizatorem spotkania był Uniwersytet Gdański. Firmy wspierające wydarzenie to Polpharma S.A. oraz Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Wsparcia merytorycznego udzielili partnerzy: Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Gdańsku. Patroni medialni wydarzenia to Atest oraz Ochrona Przeciwpożarowa.  

Seminarium BeNiSz 2023

BeNiSz

Następnego dnia specjaliści od bezpieczeństwa i higieny pracy z całej Polski spotkali się na seminarium dotyczącym procedur BHP w szkolnictwie wyższym. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali m.in. o organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych, programach prozdrowotnych i profilaktycznych oraz systemie kontroli bhp. W dwudniowym seminarium wzięli udział specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego czy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy porównywali sposoby funkcjonowania swoich jednostek między uczelniami. Jednym z tematów dyskusji była organizacja szkoleń wstępnych dla nowych pracowników. Niektóre uniwersytety przeprowadzały je codziennie, inne zaledwie dwa razy w miesiącu.

 Jedną z naszych nowszych inicjatyw jest Dzień BHP. Zorganizowaliśmy już trzy edycje tego wydarzenia, pierwszą podczas pandemii w trybie online. Oczekiwaliśmy wtedy zaledwie 20-30 osób, a pojawiło sie ponad sto. To był dla nas znak, że jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy  mówił Tomasz Klawikowski. – Kolejną edycję oparliśmy na warsztatach i wtedy nie spotkaliśmy się z tak dużą frekwencją. Trzeci Dzień BHP na UG zorganizowaliśmy na zewnątrz, z dużą liczbą aktywności, co już spotkało się z większym zainteresowaniem. 

Seminarium Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym(BeNiSz) odbywa się w dniach 28-29 września br.

Julia Bereszczyńska/ Zespół Prasowy UG, Marcel Jakubowski/Zespół Prasowy UG