Niezbędnik Studenta 

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej przygotowało pełen informacji niezbędnik studenta pierwszego roku, który pomoże młodym żakom odnaleźć się na uczelni i czerpać z niej pełnymi garściami. 

Z poniższych materiałów dowiecie się wszystkiego, co trzeba wiedzieć, rozpoczynając studia na UG, w tym: 

  • Jakie formalności należy załatwić z dziekanatem na swoim wydziale? 
  • Jak uzyskać stypendium? 
  • Jak odbyć praktyki? 
  • Jak skorzystać z wymiany zagranicznej? 
  • Jak zorganizować sobie czas po zajęciach? 

Znajdziecie też cenne wskazówki i inspiracje od doświadczonych studentów oraz pracowników uczelni. 

 

Szkolenie z praw i obowiązków studenta 

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego przygotował szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta dla studentów naszej uczelni, w szczególności dla osób rozpoczynających studia na UG w roku akademickim 2023/2024. 

Szkolenie dostępne jest na Portalu Edukacyjnym UG. 

Stypendia 

Jeśli potrzebujecie wsparcia finansowego, to koniecznie zainteresujcie się stypendiami. 

Biuro Stypendialne może pomóc Wam w uzyskaniu informacji na ten temat. Wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie internetowej Biura

Ubezpieczenia NNW 

W celu zapewnienia powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC dla studentów, doktorantów i pracowników UG informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym. 

NNW: 

Ochrona 24/7: Świadczenia są dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie Polski i za granicą. 

Szeroka ochrona: Zapewnia pełną ochronę w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, w tym pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego oraz rehabilitacji bez podlimitów odpowiedzialność do SU. 

Klauzule dodatkowe: 

OC w życiu prywatnym: 

Ochrona finansowa: Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę finansową w przypadku, gdy przypadkowo wyrządzisz szkodę osobie trzeciej lub jej mieniu. Oznacza to, że nie będziesz musiał(a) pokrywać kosztów naprawy lub odszkodowania z własnej kieszeni (teren RP).

OC na praktykach: 

Pokrycie na praktykach: Klauzula OC na praktykach jest niezwykle przydatna dla studentów i osób odbywających praktyki zawodowe. Chroni Cię przed przypadkowym wyrządzeniem szkód w miejscu praktyki (teren RP). 

Koszty leczenia po ekspozycji: Klauzula niezbędna i wymagana na praktykach w przypadku, kiedy jesteś studentem uczelni o profilu medycznym, słuchaczem studium zawodowego o profilu medycznym, kosmetycznym. 

Oferta.

Studenckie Otwarcie Roku 

Zaczynasz studia i nie wiesz, co, gdzie i jak można robić na Uniwersytecie Gdańskim? A może studiujesz już jakiś czas, ale do tej pory nie interesowałeś się życiem akademickim? 

Koniecznie przyjdź na Studenckie Otwarcie Roku, które odbędzie się już 12 października w godzinach 9–13:30 na Wydziale Nauk Społecznych. W planie m.in. informacja o stypendiach, akademikach i aktywnościach studenckich, którą uzyskacie na znajdujących się w hallu Wydziału stoiskach, a także spotkania z pracownikami jednostek Uniwersytetu Gdańskiego i nie tylko. 

Akcje społeczne 

Centrum organizuje wiele akcji społecznych. Wśród nich można wymienić „Movember”, czyli akcję promującą profilaktykę chorób onkologicznych u mężczyzn, czy „Miesiąc Praw Kobiet”, podczas którego promowaliśmy wartości ważne dla kobiet oraz organizowaliśmy szereg szkoleń, spotkań i wykładów. Organizowaliśmy również wydarzenia integrujące społeczność akademicką – „Uniwersyteckie Spotkanie Świąteczne” czy „Majówkę z CASID”, gdzie można było posłuchać koncertu, wspólnie zjeść czy skorzystać z innych atrakcji. Więcej o akcjach można przeczytać tutaj

Praktyki 

W Centrum można odbywać praktyki studenckie. Wśród naszych praktykantów mieliśmy studentów większości wydziałów. Jeśli chciałbyś poznać bliżej naszą ofertę, znajdziesz ją tutaj. Oferujemy zrealizowanie praktyk w dowolnym wymiarze godzinowym. Przed podjęciem praktyk, w przypadku, gdy mają to być praktyki obowiązkowe określone w programie studiów, należy skonsultować możliwość odbywania ich z kierownikiem praktyk kierunku – my także możemy w tym pomóc. 

W ramach praktyk istnieje możliwość zdobycia szeregu umiejętności przydatnych zarówno przy realizacji zamierzeń naukowych, jak również w karierze zawodowej. Oprócz wspomnianych umiejętności, których zakres zależny jest od profilu projektów, w jakie zaangażuje się osoba biorąca udział w praktykach, każdy praktykant nabędzie wiedzę nt. funkcjonowania Centrum oraz procedur i zasad organizacji przedsięwzięć na Uniwersytecie Gdańskim. 

Akcje charytatywne 

Co roku prowadzone są akcje charytatywne, które mają na celu pomoc różnym ośrodkom czy ludziom. Od początku agresji Rosji na Ukrainę, przy wsparciu Centrum, prowadzona była zbiórka „Studenci dla Ukrainy – pomagaMY”. Przez kolejnych kilka miesięcy na Wydziale Nauk Społecznych był zorganizowany punkt pomocowy, gdzie „na miejscu” udzielano pomocy potrzebującym, oraz organizowane były transporty z zaopatrzeniem na Ukrainę, często na pierwszą linię frontu. 

Współorganizujemy także Szlachetną Paczkę oraz akcję „Dajemy w Łapę”, która dotyczy zbiórki na rzecz schroniska. Jak co roku obie akcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów, doktorantów i pracowników, dzięki czemu możemy odczuwalnie wesprzeć potrzebujących. 

Nauka 

CASID zajmuje się także nauką. W ramach struktury organizacyjnej jednostki prowadzone jest Czasopismo Progress – półrocznik wydawany na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to czasopismo adresowane do młodych naukowców, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. Więcej o tym, jak skorzystać z możliwości opublikowania swoich badań, można znaleźć pod adresem Dla autorów / For authors - Czasopismo Progress

W ramach Czasopisma są również prowadzone badania historii Uniwersytetu Gdańskiego i jego poprzedniczek. 

Bardzo ważną częścią działań CASID jest organizacja Kongresu Młodej Nauki, którego za nami już trzy odsłony. Jest to interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa, podczas której młodzi naukowcy mogą zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować przemyślenia czy nawiązać kontakty naukowe. Kongres to świetny początek kariery naukowej. 

Nie zapominamy również o wykładach i szkoleniach – organizujemy wykłady mistrzowskie znanych i istotnych badaczy z Polski, m.in. cykl wykładów „Wokół krytyki społecznej”. Oferta prowadzonych przez nas szkoleń obejmuje w dużej części podnoszenie kompetencji miękkich czy innych przydatnych na rynku pracy, takich jak techniki radzenia sobie ze stresem czy wyznaczanie granic. 

Współpraca międzynarodowa 

Centrum współpracuje z Uczelniami SEA-EU oraz Odeskim Uniwersytetem Narodowym im. Ilji Miecznikowa. Latem 2023 roku realizowaliśmy kilka naukowych szkół letnich, na których byli obecni studenci właśnie tych uniwersytetów. Obecnie prowadzimy projekt Forum Współpracy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Odeskiego Uniwersytetu Narodowego. W ramach tego projektu możliwa jest współpraca kół naukowych obu uniwersytetów. 

Dołącz do nas 

Serdecznie zapraszamy do odkrycia niezwykłych możliwości – dołącz do nas już dziś i odkryj pełen potencjał Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej na Uniwersytecie Gdańskim! Wspólnie stworzymy wspaniałe wspomnienia i zapewnimy ci niezapomniany okres studiów, a dodatkowo jesteśmy pewni, że zainspirujemy cię do aktywnego udziału w wielu fascynujących wydarzeniach i zajęciach. 

Wypełnij ankietę 

Sklepik za gadżetami UG 

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty sklepiku z gadżetami Uniwersytetu Gdańskiego. Dostępne są m.in. koszulki, bluzy, kubki, filiżanki, gadżety survivalowe i wiele, wiele innych. Zakupów można dokonać poprzez stronę uniwersyteckiegadzety.pl lub w stacjonarnym punkcie zlokalizowanym na Wydziale Nauk Społecznych (w wyznaczonych dniach). 

Uwaga: w dniach 1–14 października 2023 r. do każdego zakupu (zarówno internetowego, jak i w sklepiku stacjonarnym) mały upominek gratis. 

CASiD