Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w ramach Indywidualnych Studiów Międzydziedzinowych UG

Uroczyście zainaugurowano rok akademicki na Indywidulanych Studiach Międzydziedzinowych w poniedziałek 2 października 2023 roku na Wydziale Neofilologii.

Dyrektor ISM prof. dr hab. Sławomir Leśniak przywitał nowych studentów ISM w gronie społeczności Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród gości nie zabrakło studentów starszych lat, którzy dzielili się swoim doświadczeniem dotyczącym studiowania w ramach Indywidualnych Studiów Międzydziedzinowych.

Podczas inauguracji odbyło się również spotkanie z Zastępczynią Dyrektorki Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu dr Beatą Karpińską-Musiał, która opowiedziała o roli tutoringu w ścieżce edukacyjnej i zaletach takiego trybu edukacji. W spotkaniu wzięła również udział dr hab. Anna Chęćka, prof. UG, która razem z prof. Sławomirem Leśniakiem opowiadała studentom o charakterystyce ISM oraz odpowiadała na nurtujące ich pytania. 

 

Ten rok jest szczególny dla Indywidualnych Studiów Międzydziedzinowych – dzięki rozszerzeniu kierunków, które mogą wybierać studenci w ramach tego trybu kształcenia, wcześniejsze Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne powiększyły się o kategorię kierunków ścisłych i przyrodoznawczych. Dzięki temu ISM oferuje jeszcze większe możliwości dla studentów decydujących się na indywidualną i międzydziedzinową formę organizacji studiów. 

 

Po więcej informacji dot. Indywidualnych Studiów Międzydziedzinowych zapraszamy na naszą stronę internetową - https://ism.ug.edu.pl/.

 

 

ISM
WW/ISM