Dr Krzysztof Czub członkiem Zarządu Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

dr Krzysztof Czub

Dr Krzysztof Czub z Katedry Prawa Cywilnego WPiA został wybrany na członka Zarządu Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Rzecznik patentowy i adwokat z UG zajmie się popularyzacją problematyki ochrony własności intelektualnej oraz wspieraniem inicjatyw mających na celu nadanie należytej rangi problematyce własności intelektualnej w szkołach wyższych.

Rzecznicy Patentowi odpowiadają za pomoc techniczną i prawną w zakresie prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. W przypadku uczelni wyższych takie wsparcie potrzebne jest m.in. przy rejestrowaniu wynalazków i innych innowacji, które powstają w ramach działań naukowych. 

RRPSW została powołana w maju 2001 r. i zrzesza na zasadzie dobrowolności rzeczników patentowych działających w szkołach wyższych. Rada od ponad 20 lat realizuje swoje cele poprzez organizowanie sympozjów, seminariów, konferencji, wykładów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów specjalistycznych, a także przez prowadzenie działalności wydawniczej i publikacyjnej.

Dr Krzysztof Czub jest partnerem w Kancelarii Czub & Czub oraz pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG. W 2022 r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność publiczną w dziedzinie ochrony własności intelektualnej.

oprac. MJ/ZP