Prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz z WPiA UG wśród wykładowców Europejskiego Forum Nowych Idei

logo

Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej WPiA UG prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz był gościem panelu Konstytucja i rządy prawa podczas wieczoru otwierającego Europejskie Forum Nowych Idei.

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części Europy konferencji poświęconych globalnym trendom, nowym ideom i przyszłości kontynentu. Wydarzenie odbyło się w Sopocie w dniach 11-13 października 2023 r.

Prof. Tomasz Koncewicz rozpoczął dyskusję wystąpieniem na temat roli prawa i rule of law jako kluczowych elementów demokracji liberalnej. Mówił również o autorytecie prawa i Konstytucji jako podstawowych punktach odniesienia dla rządzących i rządzonych oraz fundamentach powojennego ładu europejskiego, o nowych niebezpieczeństwach dla integracji przez prawo oraz o roli prawników w budowaniu społecznej legitymizacji dla instytucji i prawa.

Wykład zakończył refleksją o konieczności przestrzegania przez wszystkich aktorów funkcjonujących w ramach europejskiej przestrzeni publicznej podstawowych zasad i wartości europejskiego konsensusu, dzięki któremu państwa i narody naszego kontynentu zjednoczyły się w ramach wspólnoty i od ponad 70 lat żyją w pokoju obok siebie. Dodał, że w Europie doświadczonej krwawymi konfliktami nigdy nie możemy o tym zapominać.  

Po wykładzie nastąpiła ożywiona dyskusja, podczas której prof. Koncewicz odpowiadał na pytania przedstawicieli polskiego biznesu, ekonomistów, działaczy organizacji pozarządowych i prawników. 

Dyskusję moderowała Agnieszka Zaręba z RADIA ZET.

Więcej o Europejskim Forum Nowych Idei na stronie.

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy