„Pisarz jako wichrzyciel” - wykład gościnny prof. Dietera Stolza

fot.

Uznany badacz twórczości Güntera Grassa, prof.  Dieter Stolz, we wtorek 7 listopada gościł w Uniwersytetcie Gdańskim i  wygłosił wykład „Pisarz jako wichrzyciel. O roli polityki w twórczości Güntera Grassa / Der Autor als Störenfried. Zur Rolle des Politischen bei Günter Grass”.

Urodzony w Wolnym Mieście Gdańsku artysta (1927–2015), doktor honoris causa naszej uczelni oraz honorowy obywatel Miasta Gdańska stworzył dzieło, które nie ma sobie równych pod względem jakości estetycznej, znaczenia dla polityki pamięci oraz współczesnej aktualności - podkreślił gość podczas wykładu.

Wykład stanowił czwartą odsłonę cyklu wydarzeń, podczas których prezentowane są najnowsze badania światowe dotyczące twórczości pisarza-noblisty. Organizuje je Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza (Instytut Filologii Germańskiej) wraz ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdańsku.

Dyrektor naukowy Fundacji Güntera Grassa w Bremie jest uznanym badaczem twórczości „pisarza z Wrzeszcza”, redaktorem m.in. jego dzieł zebranych, był również bliskim współpracownikiem artysty. W ramach spotkania odbyła się także promocja najnowszej monografii Dietera Stolza „Günter Grass. Der Schriftsteller” (2023), zawierającej pierwsze całościowe spojrzenia na spuściznę literacką artysty, która obejmuje wiersze, sztuki teatralne, powieści, nowele, opowiadania i autobiografie. Niemiecki badacz odczytuje ją jako ponadgatunkową tematyczną kontynuację. Spotkanie i rozmowę z badaczem na temat jego najnowszej książki i współpracy z artystą poprowadziła Prezeska SGG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG.

W ramach cyklu grassoznawczych wydarzeń na UG odbyły się w 2022 r. dwa otwarte wykłady gościnne prof. Nicole Thesz z Miami University (Oxford Ohio) i prof. Juliana Preece'a z University of Swansea (Walia, Wielka Brytania) a także jubileuszowa konferencja interdyscyplinarna „Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe / Interkulturelle Dialoge und Auseinandersetzungen / Intercultural Dialogues and Encounters“. Gościliśmy wówczas na UG badaczy twórczości Grassa z 11 krajów, od USA po Indie. Konferencji towarzyszył program wydarzeń na styku nauki i kultury „Gdańskie Grassowania 2022”, w których przygotowanie i przeprowadzenie zaangażowało się 25 podmiotów działających w obszarach nauki, kultury i edukacji z Polski i Niemiec.

Natomiast Gdańscy grassoznawcy swoje badania zaprezentowali m.in. w monografii wieloautorskiej w formie przewodnika literackiego „Wędrówki z Günterem Grassem. Kartografia literacka Miasta, który ukazał się pod redakcją prof. Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk i Marty Turskiej nakładem Instytutu Kaszubskiego. Książka – pokłosie projektu naukowo-animacyjnego - dostępna jest także w wersji anglojęzycznej „Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City”.

Cykl wykładów gościnnych realizowany jest w ramach projektu IDUB „Pogranicza w dialogu. Dialogi na pograniczu. Narracje - pamięć - tożsamość”.

fot. Alan Stocki/UG
dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG/Oprac. Zespół Prasowy