Parki, stojaki na rowery oraz strefa co-workingowa. Wyniki II edycji ABO UG

Rektor

fot. Alan Stocki

Park kieszonkowy w patio Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego, stojaki rowerowe przy Rektoracie, strefa co-workingowa oraz park Eco-nomiczny na Wydziale Ekonomicznym - poznaliśmy wyniki drugiej edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego Uniwersytetu Gdańskiego.

- Już po raz drugi świętujemy swoistą demokrację uniwersytecką. To niezwykły projekt, który pokazuje, że każdy może uczestniczyć w kształtowaniu przestrzeni uczelnianej - powiedział Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Spośród 27 projektów zakwalifikowanych do etapu głosowania w drugiej edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego Uniwersytetu Gdańskiego (ABO UG) społeczność akademicka wybrała cztery. Każdy z nich zostanie zrealizowany do końca 2024 r. 

Od lewej: Rektor UG prof. Piotr Stepnowski, Pani Aleksandra Hołomej i Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG. fot. Alan Stocki

fot. Alan Stocki

Z 18 projektów pracowniczych najwięcej głosów zebrała propozycja pani Aleksandry Hołomej z Biura Dziekana Wydziału Filologicznego pt. „Kieszonka na Humance - rewitalizacja patio w budynku Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego”, która zakłada przekształcenie patio w zieloną przestrzeń do wypoczynku i relaksu. Pomysł ten zyskał 403 głosy pracowników, a na jego stworzenie przyznano 49 836 zł. To już drugie zwycięstwo pani Aleksandry Hołomej, która wygrała pierwszą edycję ABO UG koncepcją parku kieszonkowego przy gmachu Neofilologii Wydziału Filologicznego. Projekt ten został ukończony we wrześniu tego roku. 

- Obecnie z patia nikt nie korzysta, chcemy je zamienić w odpowiednią strefę do relaksu i nie tylko. W projekcie przewidziałam także ławeczki do siedzenia, więc jeśli studenci chcieliby odbyć seminarium na świeżym powietrzu, to będą mogli to zrobić - powiedziała Aleksandra Hołomej. - Jednak ma być to sfera dla wszystkich: zarówno studentów, jak i pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. Tak samo jak mój poprzedni projekt koło gmachu Neofilologii. 

Tutaj staną stojaki na rowery 

Tutaj powstanie projekt „Stojaki rowerowe typu U pod dachem Rektoratu”

Wśród inicjatyw pracowniczych drugie miejsce zajęła propozycja autorstwa dr Małgorzaty Kinder z Działu Obsługi Finansowej Projektów pt. „Stojaki rowerowe typu U pod dachem Rektoratu”, na którą zagłosowało 378 osób. Projekt wyceniony przez jego autorkę na kwotę 18 000 zł zakłada stworzenie w sąsiedztwie budynku Rektoratu 15 stojaków rowerowych typu U.

W puli projektów studenckich najwięcej głosów - 1645 - uzyskał projekt Mai Hrehorowicz, studentki Wydziału Ekonomicznego, pt. „Co-Economy - strefa co-workingowa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego”. Zadanie przewiduje utworzenie przyjaznej strefy do nauki i wypoczynku dla studentów i pracowników Wydziału Ekonomicznego w łączniku pomiędzy Aulą A i B. Koszt jego realizacji to 48 228 zł. 

- Zależało mi, a także całemu zespołowi pracującemu przy projekcie, aby powstała strefa zarówno do relaksu, jak i nauki. Łącznik pomiędzy Aulą A i B na Wydziale Ekonomicznym już wkrótce stanie się miejscem jednoczącym całą społeczność, gdzie będzie można dzielić się pomysłami, nawiązywać kontakty czy pracować nad projektami. Pomysł na strefę „Co-Economy” zrodził się w momencie, gdy zaczęliśmy zauważać, jak dużym zainteresowaniem cieszą się już istniejące strefy relaksu dla studentów na naszym Wydziale - powiedziała laureatka I miejsca w kategorii studenckiej.

Projekt strefy co-workingowej przygotowany przez studentów

Projekt strefy co-workingowej przygotowany przez studentów

Drugie miejsce zajął projekt Zuzanny Zgubińskiej, także studentki Wydziału Ekonomicznego, pt. „Park Eco-nomiczny”. Pomysł zakłada utworzenie zewnętrznej przestrzeni ekologicznej służącej wyciszeniu i relaksowi między zajęciami. Zostanie utworzony w sąsiedztwie gmachu Wydziału Ekonomicznego, od strony Domu Studenckiego nr 7 oraz Centrum Języków Obcych.

- Druga edycja ABO UG cieszyła się równie dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej, co odsłona ubiegłoroczna. W tegorocznym konkursie zagłosowało łącznie ponad 5,5 tys. pracowników, studentów i doktorantów uczelni, przy czym liczba studentów była o ponad 900 osób wyższa niż w roku ubiegłym i wyniosła 4373 osoby - informuje Koordynator ds. ABO UG w Uniwersytecie Gdańskim Piotr Szpajer

Łącznie na projekty ABO UG 2023 oddano blisko 12 tys. głosów, w tym na projekty pracownicze 2993, a na projekty studenckie 8848 głosów.

piotr Szpajer

Piotr Szpajer (fot. Alan Stocki)

Tematyka złożonych projektów w obu kategoriach, podobnie jak w roku ubiegłym, okazała się bardzo zróżnicowana. Wśród zgłoszonych propozycji znalazł się szereg nowych pomysłów, ale również koncepcje, które były poddane głosowaniu w roku ubiegłym, a nie zostały wówczas wybrane przez społeczność akademicką. Zgłoszono także kontynuacje zeszłorocznych projektów, np. „Plan ogólnouniwersyteckiej strefy ZERO-STRESS na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - kontynuacja”.

Przypomnijmy, że na realizację konkursu w edycji 2023 przeznaczono pulę środków w kwocie 200 tys. zł, przypadającą w równej wysokości (po 100 tys. zł) na projekty zgłaszane przez studentów i doktorantów oraz te złożone przez pracowników.

Ludzie

Za przygotowanie konkursu i jego realizację odpowiadało Centrum Komunikacji i Promocji UG, w tym koordynator ds. ABO Piotr Szpajer. Wsparcie techniczne projektu zapewniło Centrum Informatyczne UG na czele z Zastępcą Dyrektora Marcinem Białkiem.

Piotr Szpajer/ Zespół Promocji UG, fot. Alan Stocki