W międzynarodowym gronie o projekcie „Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)”,AKRONIM: H2OforAll

Spotkanie wszystkich członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt „Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)”,AKRONIM: H2OforAll odbyło się 21 listopada 2023 roku w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt finansowany jest w ramach programu Horyzont Europa.

Podczas spotkania, w którym wzięło około 40 osób, odbyły się dyskusje dotyczące postępów prac badawczych realizowanych w poszczególnych zadaniach projektu. Uczestników powitały Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG oraz Koordynatorka projektu z ramienia UG prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska – Medynska. Spotkanie prowadził Lider projektu prof. Rui Martins z Uniwersytetu Coimbra w Portugalii. Pierwszą prezentację przygotował Andreas Kamilaris z Centrum Doskonałości Cyens przedstawiając opracowane w toku realizacji projektu czujniki mające monitorować produkty uboczne dezynfekcji (DBPs).

Następnie Daniela Meilmann z firmy DHVMED przedstawiła zidentyfikowane ryzyka wpływu DBPs na jakość wody pitnej i środowisko. Po przerwie Luisa Duraes z Uniwersytetu w Coimbrze omówiła postęp w opracowywaniu alternatywnych technologii dezynfekcjiwody, które mogłyby mieć zastosowanie do usuwania DBPs. Kolejnym prelegentem był Rafael Laurenti z instytutu IVL ze Szwecji, który przedstawił ekonomiczną i środowiskową ocenę trwałości technologii usuwania DBPs. W ostatniej części spotkania Siemen Burssens z Uniwersytetu w Leeds przedstawił raport z badań dotyczących świadomości i zaangażowania obywateli w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniom wody jak i dobrych praktyk wpływających na zmianę zachowań czynności domowych mogących poprawić ten stan.

Na spotkaniu omawiane były również finansowe aspekty realizacji projektu, sposoby rozpowszechniania wyników projektu, jak i przedstawiono dotychczasowe zaangażowanie przedstawicieli konsorcjum w działalność klastrów zajmujących się problematyką wody i jej zanieczyszczenia w Unii Europejskiej.

oprac. zp