Naukowcy z UG w Komitetach Polskiej Akademii Nauk

PAN

Zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. W 71 zespołach, które przez najbliższe 4 lata będą tworzyć liczne opinie, stanowiska, ekspertyzy i prognozy znalazło się 24 naukowców z UG. 

W dobie populizmu i dezinformacji Polska Akademia Nauk stoi na straży rzetelnej wiedzy i jest znaczącym forum refleksji naukowej. Zabiera głos w sprawach istotnych dla społeczeństwa, takich jak zmiana klimatu, ochrona przyrody, zdrowie publiczne czy poprawna polszczyzna. Reaguje na bieżące wydarzenia i pomaga zrozumieć świat. W PAN powstają liczne opinie, stanowiska, ekspertyzy i prognozy. Opracowują je przede wszystkim Komitety Naukowe, a także zespoły doradcze.

- W wyborach do Komitetu Biotechnologii startowało 97 naukowców i naukowczyń; wybrano 30 osób, które reprezentują prawie wszystkie krajowe jednostki naukowe. MWB UG i GUMed, tak jak w poprzedniej kadencji, ma w składzie Komitetu Biotechnologii PAN dwoje przedstawicieli. Warto podkreślić, że 47% składu KB PAN stanowią naukowczynie - mówi Kierowniczka Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin, prof. dr hab. Ewa Łojkowska. - Celem działania Komitetu Biotechnologii jest między innymi zajmowanie stanowisk w ważnych naukowo i społecznie sprawach, np. nieuprawnionych, komercyjnych zabiegów zwanych terapiami komórkami macierzystymi czy korzyści płynących z zastosowania nowych technologii w precyzyjnej hodowli roślin użytkowych i realizacji jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju, Celu 2 „Zero głodu”.

W Komitecie Biotechnologii znalazł się także prof. dr hab. Bogusław Szewczyk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Natomiast w Komitecie Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka zasiądzie prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Do Komitetu Chemii Analitycznej Polska Akademia Nauk wybrała m.in. dr hab. Annę Białk-Bielińską, prof. UG z Wydziału Chemii. 

Aż sześciu naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego znalazło się w Komitecie Badań Morza PAN, to 20% składu całego zespołu! Są to: Dziekan WOiG dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG, dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG, dr hab. Dorota Burska, prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG, dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG, dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, prof. UG. Komitet zajmuje się m.in. wymianą wyników badań między nauką a gospodarką czy opracowywaniem ekspertyz dla potrzeb administracji i instytucji gospodarczych, rządowych, samorządowych i innych. W Komitecie Badań Czwartorzędu PAN oraz Komitecie Nauk Geograficznych PAN znalazł się prof. dr hab. Wojciech Tylmann.

Naukowców z Wydziału Historycznego znajdziemy w aż trzech zespołach: Komitecie Nauk o Sztuce, Komitecie Nauk o Kulturze oraz Komitecie Nauk Historycznych. W tym pierwszym zasiądą prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk i dr hab. Rafał Makała, prof. UG, w drugim dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG, a w trzecim prof. dr hab. Beata Możejko

Z Wydziału Nauk Społecznych do czterech komitetów wybrano pięciu naukowców. Są to: Dziekan WNS prof. dr hab. Michał Harciarek - Komitet Psychologii PAN, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - Komitet Socjologii PAN, dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG - Komitet Nauk Politycznych PAN, dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG - Komitet Socjologii PAN oraz dr hab. Artur Szutta, prof. UG - Komitet Nauk Filozoficznych PAN.

W Komitecie Statystyki i Ekonometrii PAN zasiądzie dwóch naukowców z Wydziału Zarządzania - Dziekan WZ prof. dr hab. Mirosław Szrederprof. dr hab. Paweł Miłobędzki. Trzecią osobą z WZ, która także została wybrana do Komitetu Polskiej Akademii Nauk, jest prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN).

Reprezentantem Wydziału Biologii UG w Komitecie Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej będzie dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG.

Pełna lista członków komitetów: https://pan.pl/blog/informacja-o-wynikach-wyborow-do-komitetow-naukowych-polskiej-akademii-nauk/.

 

 

JB, MJ, EWM/ZP