Prof. Piotr Mickiewicz zwycięzcą w konkursie „Książka Geopolityczna Roku”

okładka

Monografia „Morska szachownica” autorstwa prof. dr. hab. Piotra Mickiewicza z Wydziału Nauk Społecznych UG została nagrodzona w konkursie „Książka Geopolityczna Roku”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Wręczenie nagród odbyło się 3 grudnia podczas XV Zjazdu Geopolityków Polskich w Krakowie.

W konkursie „Książka Geopolityczna Roku” wybierana jest najlepsza książka naukowa z obszaru szeroko rozumianej geopolityki i problematyki międzynarodowej. A organizuje się go w celu popularyzowania problematyki geopolitycznej, a także w celu promowania czytelnictwa książek o tematyce międzynarodowej.

Polskie Towarzystwo Geopolityczne ocenia publikacje naukowe z zakresu: geopolityki, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, geografii historycznej i politycznej, nauki o cywilizacji, geoekonomii, zagadnień teoretycznych dotyczących władzy w aspekcie międzynarodowym oraz metodologii nauk społecznych w odniesieniu do spraw międzynarodowych. W konkursie nie biorą udziału książki o charakterze publicystycznym. Dopuszczana jest memuarystyka i zredagowane wydania istotnych dokumentów źródłowych odnoszących się do problematyki międzynarodowej.

W publikacji „Morska szachownica” zaprezentowano współczesną rolę akwenów morskich w globalnej polityce. Ukazane zostało ich znaczenie ekonomiczne i polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu formy ich wykorzystania przez graczy państwowych do realizacji interesów regionalnych i globalnych. Zanalizowano w niej także oddziaływanie tej polityki na stan stosunków polityczno-gospodarczych w zlewiskach poszczególnych akwenów przy uwzględnieniu wpływu na jej kształt zapisów międzynarodowego prawa morza. Omówienie powyższych kwestii zostało uzupełnione przez prezentację regionalnych uwarunkowań, jakie występują w zlewiskach poszczególnych akwenów morskich, oraz ocenę ich wpływu na kształt strategii morskich globalnych i regionalnych państwowych graczy morskich. Przedstawiono także wybrane elementy państwowych polityk morskich o statusie regionalnym oraz usytuowanie tych polityk w całokształcie aktywności międzynarodowej poszczególnych państw.

Nagrody w konkursie zostały wręczone podczas inauguracji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zjazd Geopolityków Polskich”, która odbyła się 3 grudnia w Krakowie.

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy