Wykład gen. dyw. Bogusława Packa na Wydziale Nauk Społecznych

1

Dyrektor Instytutu Politologii dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG zaprasza na wykład gen. dyw. w st. spoczynku prof. Bogusława Packa z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Wpływ rywalizacji mocarstw na funkcjonowanie małych i średnich państw oraz aktualne i możliwe w przyszłości wojny.

Wykład gen. dyw. Bogusława Packa odbędzie się 13 grudnia o godz. 11:30 na Wydziale Nauk Społecznych UG w sali D303. Serdecznie zapraszamy.

 

Prof. dr hab. Bogusław Pacek generał dywizji (w stanie spoczynku)

Profesor zwyczajny w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, generał dywizji w stanie spoczynku, doktor honoris causa Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy.

Absolwent studiów humanistycznych w Uniwersytecie Gdańskim. Pracował w macierzystej uczelni jako filolog. W czasie studiów i pracy w Uniwersytecie Gdańskim aktywny animator kultury studenckiej, m.in. prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego, kierownik organizacyjny klubu „Wysepka”, organizator przeglądów teatralnych i filmowych, kabaretonów, dni uczelni itp.

W latach 1979-2014 był oficerem WP, zajmował m.in. stanowisko Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Był również Zastępcą Dowódcy Operacji Wojskowej UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, Asystentem Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, Radcą Ministra Obrony Narodowej, Rektorem Akademii Obrony Narodowej, Doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.

W 1990 roku doktoryzował się w naukach humanistycznych, a w 2009 r. został doktorem habilitowanym nauk wojskowych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Równolegle ze służbą wojskową od 1990 roku pracował jako wykładowca psychologii i przedmiotów z zakresu nauk politycznych i nauk o bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytecie Gdańskim, Pomezańskim Kolegium Teologicznym, Szkole Wyższej TWP - Wszechnica Polska, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Akademii Obrony Narodowej.  Jest autorem ponad 20 książek oraz ok. 200 artykułów naukowych . Był organizatorem wielu konferencji naukowych, kierownikiem i uczestnikiem programów badawczych. Uczestniczył i nadal uczestniczy w komitetach naukowych polskich i międzynarodowych magazynów i konferencji naukowych. W latach 2014-2016 członek Senior Advisory Council PfP Consortium. Zasiadał w 7-osobowym międzynarodowym zespole zarządzającym SAC (organizacja dla uczelni i instytutów badawczych z 80 państw świata zajmujących się bezpieczeństwem). W latach 2014-2015 był reprezentantem Polski - członkiem Rady NATO ds. Nauki (NATO Science and Technology Board-STB). W latach 2013-2016 był członkiem Rady Naukowej Bałtyckiej Akademii Obrony w Estonii (BALTDEFCOL). Przez wiele lat był felietonistą „Polski Zbrojnej”, „Świata Elit” i „Twojego Wieczoru”. 30 czerwca 2014 odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Jest Honorowym Obywatelem Rypina.W 2015 roku został Pomorzaninem Roku, zwyciężając w plebiscycie Homo Popularis TVP Gdańsk, Radia Plus i „Twojego Wieczoru”. Od 2017 do 2020 roku był członkiem Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Od 1 marca 2018 - profesor zwyczajny Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 28 maja 2019 r. został wyróżniony  przez Radę Naukową Uniwersytetu Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba w Charkowie, w  uznaniu zasług naukowych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego oraz obronności, aktywnej działalności w ramach programu DEEP NATO oraz osobistego udziału w rozwoju edukacji i nauki Uniwersytetu -nadaniem tytułu doktora honoris causa.  Jest kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Krzyża Wojskowego oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczony również Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz francuskim Krzyżem Oficerskim Orderu Narodowego Zasługi.

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy