„Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe” – konferencja Stowarzyszenia „PRom” na Uniwersytecie Gdańskim

130 uczestników z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski, 3 dni intensywnych warsztatów, spotkań, dyskusji, zwiedzanie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego oraz wręczenie nagród w konkursie na najlepsze projekty promocyjne „Promyki 2019” – tak w skrócie możemy opisać XXXIII Konferencję Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” „Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe”. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 20-23 października 2019 roku i została wpisana w kalendarz jubileuszowych obchodów 50-lecia uczelni.

Patronat honorowy objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PRom jest platformą współpracy osób zaangażowanych zawodowo w tworzenie dobrego wizerunku oraz informowanie o działalności edukacyjnej i naukowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Zrzesza pracowników biur promocji, rzeczników prasowych oraz specjalistów PR zajmujących się szeroko rozumianą promocją uczelni. Organizowane przez stowarzyszenie konferencje są okazją do wymiany doświadczeń oraz podnoszenia umiejętności w zakresie public relations, a warsztaty, spotkania i debaty mają ekspercki wymiar.

Tytuł konferencji –  „Uczelnie w procesie zmian – wyzwania komunikacyjne i marketingowe” –  nawiązywał do zmian w szkolnictwie wyższym, które jednocześnie generują konieczność poszukiwania nowych sposób i narzędzi komunikacji w wielu obszarach – nauki, dydaktyki, organizacyjnym.

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych UG. Obrady otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” Anna Kiryjow-Radzka. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała przywitał uczestników wydarzenia, a Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Piotr Stepnowski w swoim przemówieniu zaprezentował uczelnię. Dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Magdalena Bem-Andrzejewska podkreśliła potrzebę komunikowania zmian, które przynosi Konstytucja dla Nauki. Goście wysłuchali również wykładu otwierającego „Sweat and Tears – z doświadczeń promotora sztuki” prof. dr hab. Jerzego Limona z Katedry Sztuk Scenicznych UG, dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Uroczystość poprowadziła dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego. PRomowicze mieli także okazję zwiedzić nowoczesny kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, a przede wszystkim Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej oraz Wydział Biologii.

Dzięki współpracy z organizatorami konferencji Media Biznes Kultura. Pomorze 2019  po raz pierwszy odbył się wspólny panel ekspercki z udziałem praktyków (specjalistów PR, rzeczników prasowych, marketingowców, dziennikarzy) i naukowców z całej Polski. Wśród panelistów  zasiadali Anna Kiryjow-Radzka – prezes Stowarzyszenia PR i Uczelni Polskich PRom, Grzegorz Kubicki – redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” w TrójmieścieCyprian Maciejewski – członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Paweł Sanowski – prezes Zarządu Instytutu Monitorowania Mediów, Magdalena Hajdysz – rzecznik prasowy Teatru Szekspirowskiego. Panel moderował prof. Dariusz Tworzydłokierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik  prasowy UG (opieka naukowa nad panelem – kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UG).

Podczas konferencji przeprowadzone zostały warsztaty w dwóch ścieżkach tematycznych – PR-owej oraz marketingowo-promocyjnej z zaproszonymi ekspertami: Adamem Łaszynem, Martą Michalską, Katarzyną Maniszewską, Moniką Kaczmarek-Śliwińską, Sławomirem Czalejem, Anną Haracz, Natalią Hipsz, Jarosławem Kretem i Katarzyną Wołowiec.

W czasie konferencji wręczone zostały także nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepsze projekty promocyjne na uczelniach wyższych – „Promyki” 2019. W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną w kategorii Nowe Media zdobył Uniwersytet Łódzki za projekt „Wytrop nas”, a wyróżnienie otrzymała Politechnika Warszawska za projekt „Podcast Bobotechnika wyjaśnia”. Nagrodę główną w kategorii Promocja nauki i uczelni zdobył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie za projekt „Ekologiczne torby z banerów reklamowych #UEK #WearFair”, a wyróżnienie otrzymała Politechnika Warszawska za projekt „Zamień to w komiks! – wspieramy projekt Comixfy!”.

W czasie konferencji dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego została wyróżniona przez „Forum Akademickie” za wieloletnią bardzo dobra współpracę z czasopismem. Dyplom wręczył Piotr Kieraciński, redaktor naczelny „Forum…”

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PRom, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Ze strony UG konferencję zorganizowało Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego, a w pracy organizacyjnej wsparła promocja Wydziału Filologicznego UG.

 

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego

Fot. Stanisław Klucznik

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego