Konferencja „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych” w Europejskim Centrum Solidarności

W dniach 7-8 grudnia 2023 roku w Europejskim Centrum Solidarności odbywa się konferencja naukowa pt. „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa dotycząca spuścizn, jakie w swoich zbiorach posiadają organizacje zajmujące się szeroko rozumianym dziedzictwem narodowym. Wydarzenie zgromadziło 90 przedstawicieli archiwów, bibliotek i muzeów z całej Polski.

Centralnym punktem konferencji jest tematyka dotycząca pozyskiwania oraz przechowywania materiałów wytworzonych przez wybitnych naukowców, polityków, artystów i innych twórców. Omówione zostaną również metody opracowania i udostępniania cennych zbiorów pozostawionych przez nich.

Podczas konferencji Dyrektorka Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego dr Monika Płuciennik w sesji dotyczącej gromadzenia, opracowania i udostępniania zasobów przedstawiła referat wstępny na temat terminologii archiwalnej w kontekście archiwów osobistych, spuścizn, kolekcji i zbiorów. Na marginesie warto wspomnieć, iż Archiwum UG przejęło w ostatnich latach spuściznę prof. Alferda Czermińskiego (1923-2011) i prof. Lecha Mokrzeckiego (1935-1921).

W sesji dotyczącej promocji i digitalizacji wystąpiła m.in. Angelika Dąbal z Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiając unikatowe kolekcje pomorsko-kaszubskie ze spuścizny Andrzeja Bukowskiego w zbiorach Biblioteki UG opracowywane w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

W drugim dniu konferencji odbywają się warsztaty z digitalizacji przygotowane przez firmę Digital Center.

dr Monika Płuciennik/ Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego; oprac. ZP