Rada Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego wybrana

Senat Uniwersytetu Gdańskiego wybrał na posiedzeniu w dniu 17.12.2020 r. członków Rady Uczelni. Nowego przewodniczącego poznamy w styczniu 2021 r.

Senatorowie wybrali członków Rady Uczelni na kadencję 2021–2024. Kadencja poprzedniej Rady Uczelni zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Rada Uczelni to ciało doradcze i opiniujące, wspierające pracę Senatu i władz uczelni. Rada wybierana jest na podstawie przepisów wprowadzających nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 31 grudnia 2020 r. roku kończy się kadencja pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego powołanej przez Senat, w której zasiadały trzy osoby spoza Uniwersytetu, trzech przedstawicieli UG i Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG.

Jeszcze podczas kampanii wyborczej na rektora prof. Piotr Stepnowski zapowiadał, że jeśli wygra, będzie chciał dokonać zmian w strukturze rady w taki sposób, by większość członków stanowiły osoby spoza uczelni. Zmiana ta została już wprowadzona – spośród 10 kandydatów wybrano 4 osoby spoza uczelni i 2 z Uniwersytetu Gdańskiego.

Członkami Rady Uczelni UG w wyniku głosowania Senatu zostali:

Spoza uczelni:

  1. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski
  3. Bartłomiej Glinka, Prezes OMIDA Logistics
  4. Tomasz Szymczak, Inkubator "Starter"

Z UG:

  1. Anna Machnikowska, Wydział Prawa i Administracji UG
  2. Małgorzata Omilanowska, Wydział Historyczny UG

Wybory przewodniczącego rady odbędą podczas styczniowego posiedzenia Senatu.

Z mocy Ustawy w gronie rady zasiada również Agata Myszka, przewodnicząca Parlamentu Studentów UG.

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego