Nagroda za najlepszą pracę magisterską wykorzystującą metody chemii komputerowej

Student

Za pracę pt. „Przewidywanie cytotoksyczności nanocząstek dwutlenku tytanu, modyfikowanych metalami szlachetnymi z wykorzystaniem metod komputerowych” mgr inż. Dawid Falkowski otrzymał nagrodę sfinansowaną przez spółkę QSAR Lab. Wyróżnienie jest przyznawane corocznie za najlepszą pracę magisterską wykorzystującą metody chemii komputerowej.

Laureat przygotował zwycięską pracę w Pracowni Chemoinformatyki Środowiska, kierowanej przez prof. dr. hab. Tomasza Puzyna. Opiekę naukową sprawowała dr Alicja Mikołajczyk. Nagroda umożliwi absolwentowi dalszy rozwój naukowy, poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz zdobycie nowych doświadczeń w dziedzinie chemii komputerowej.

Spółka QSAR Lab powstała jako spółka spin-off przy Uniwersytecie Gdańskim. Firma zajmuje się przenoszeniem chemii z tradycyjnych laboratoriów do przestrzeni wirtualnej, co ma być alternatywą dla pracochłonnych i kosztownych badań eksperymentalnych.

oprac. MJ/ZP