Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej

Za nami druga Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej zorganizowana przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego. W jej trakcie wręczono Nagrody Specjalne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego przyznawane z inicjatywy Parlamentu Studentów UG i Rady Doktorantów UG, Nagrody Santander Bank Polska dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, a także Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz działalność organizacyjną dla studentów i doktorantów.

 

Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej została zorganizowana przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej już po raz drugi i jest wydarzeniem wyjątkowym na naszej Uczelni. Stanowi doskonałą okazję, by wyróżnić studentów i doktorantów angażujących się nie tylko w aktywności związane z obowiązkami wynikającymi z programu studiów.  Wyjątkowa jest też wręczana podczas tej uroczystości Nagroda im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego dla najbardziej zaangażowanych w rozwój środowiska studenckiego pracowników naukowych i administracyjnych.

Wydarzenie rozpoczęto powitaniem gości przez Dyrektora biura Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Łukasza Bienia: - To wyjątkowa uroczystość, organizowana po raz drugi, która wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszej uczelni. Gala jest okazją do podziękowań każdemu, kto przyczynił się do rozwoju i promocji naszej społeczności. Szczególne podziękowania skierował do władz Uniwersytetu, które umożliwiają realizację różnorodnych aktywności.

Następnie uczestników gali powitali Rektor UG prof. Piotr Stepnowski i Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. Rektor w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie działalności pozanaukowej studentów i doktorantów dla wspólnoty środowiska akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego oraz konieczność nagradzania tych wysiłków. Zauważył, jak ważne jest działanie razem na rzecz wspólnoty akademickiej, która nie byłaby pełna, gdyby nie udział studentów i doktorantów. Z kolei Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, prof. Arnold Kłonczyński, wskazał na ogromne znaczenie, jakie dla uniwersytetu oraz tworzenia tzw. wielobarwności życia uniwersyteckiego ma aktywność studencka i doktorancka w obszarze naukowym, organizacyjnym, artystycznym i sportowym. Profesor zauważył, że organizacja wydarzeń naukowych i pozanaukowych wymaga wiele wysiłku oraz zaangażowania, co również powinno być docenione, a takie docenienie jest możliwe właśnie w ramach tej gali.

Po wystąpieniu władz uniwersytetu głos zabrał Dyrektor Santander Universidades Wojciech Leśniewski, który podziękował władzom Uniwersytetu Gdańskiego za współpracę oraz zachęcał społeczność akademicką do aktywności na polu naukowym i społecznym, podkreślając, że żadne z takich działań nie pozostanie bez echa. Wspomniał również o kolejnych projektach, które Santander realizuje z trójmiejskimi uczelniami, szczególnie w ramach Związku Uczelni Fahrenheita.

Następnie wystąpili przedstawiciele środowiska doktoranckiego i studenckiego UG: Przewodniczący Rady Doktorantów mgr Sebastian Barczak oraz Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów Piotr Patalas. Pierwszy z nich w kilku słowach podkreślił wyjątkowość wydarzenia, jakim jest Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, mówiąc, że dzięki aktywnym studentom i doktorantom nasza Uczelnia staje się prawdziwą wspólnotą nauki, otwartą na nowe pomysły, dialog i współpracę. Piotr Patalas podziękował wszystkim wyróżnionym - pracownikom oraz studentom i doktorantom, którzy swoim zaangażowaniem zmieniają funkcjonowanie uniwersytetu. Wspomniał także, tak jak jego przedmówcy, prof. Dmochowskiego, nazywając go ogromnym przyjacielem środowiska studenckiego, a nagrodę jego imienia uznał za uhonorowanie działalności i aktywności profesora na rzecz uniwersytetu.

Fot. Łukasz Bień

Wręczenie nagród

Po wystąpieniach otwierających Galę Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej prowadzący ją Kacper Wiśniewski rozpoczął część główną wydarzenia, którą było wręczenie nagród zarówno pracownikom, jak i studentom oraz doktorantom. Jako pierwsze wręczono Nagrody im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego - Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w latach 2016-2022, osoby niezwykle życzliwej studentom i doktorantom, która niemal do końca życia wspierała ich społeczność. Otwartość profesora na problemy studentów i doktorantów skłoniła Parlament Studentów oraz Radę Doktorantów do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie nagrody jego imienia.

W tym roku nagrodę dla pracowników administracyjnych otrzymała Bogumiła Czapiewska z Biura Stypendialnego. Kapituła szczególnie doceniła olbrzymie zaangażowanie w pomoc studentom i opiekę nad nimi w trakcie pracy w Biurze Stypendialnym oraz w Dziekanacie Wydziału Historycznego. Laureatka podczas podziękowań wspomniała swoją wieloletnią pracę na Uniwersytecie, przez większość czasu w jednostkach pozostających w bezpośrednim kontakcie ze studentami, co dawało jej satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Nagrodę dla nauczyciela akademickiego otrzymał dr Wacław Kulczykowski za wyjątkowe zaangażowanie w działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego, szczególnie w kontekście promowania nauki w innowacyjny sposób. Laureat podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowym wyróżnieniem. Następnie wręczone zostały Nagrody Santander dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, a także Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz działalność organizacyjną. Wręczenie wyróżnień w kolejnych kategoriach poprzedzało wyświetlenie filmów promocyjnych poszczególnych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego, w których studenci, doktoranci oraz pracownicy mogą rozwijać swoje pasje naukowe, artystyczne, sportowe czy społeczne. O aktywności kulturalnej opowiedziała reprezentująca Akademickie Centrum Kultury „Alternator” Magdalena Niestoruk. Wspomniała o grupach artystycznych, w ramach których realizować mogą się członkowie społeczności akademickiej. Wiele z tych grup odnosi sukcesy i jest nagradzanych w Polsce i zagranicą.

O działaniach Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej i Parlamentu Studentów UG opowiedział Piotr Patalas. Wskazał na główne grupy działań realizowane przez Centrum związane z nauką, integracją społeczności akademickiej i lokalnej, działaniami charytatywnymi i społecznymi oraz działalnością międzynarodową.

Jako ostatni o sukcesach sportowych studentów i doktorantów opowiedział Prezes Akademickiego Związku Sportowego UG Piotr Walczak. Sport jest jedną z dziedzin, w ramach których UG wyróżnia się wśród uczelni z całej Polski, o czym świadczą wysokie lokaty sportowców, ale także wysokie miejsce w corocznych rankingach samego AZS.

Gala zakończyła się występem Gdańskiej Orkiestry Akademickiej, która wykonała kilka wyjątkowych utworów, wzbudzając aplauz i prośby o bis.

Aktywność i zaangażowanie w organizację akcji związanych z rozwiazywaniem problemów społecznych, przygotowanie i udział w zawodach sportowych czy rozwijanie pasji artystycznych realizowane są obok aktywności na polu naukowym. Te dodatkowe aktywności wymagają więcej pracy, często bez bezpośredniej gratyfikacji, ale są podejmowane z różnych powodów, jak chęć pomocy, sprawdzenie siebie czy potrzeba artystycznej ekspresji. Niezależnie od motywacji działania takie zmieniają na lepsze środowisko akademickie UG. Liczba laureatów, którzy w czasie Gali Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej otrzymali nagrody i wyróżnienia, pokazuje, że Uniwersytet Gdański jako uczelnia daje duże możliwości rozwoju - i to nie tylko na polu naukowym. Uczelnia zachęca do kreatywności studentów i doktorantów, a jej władze dostrzegają ich starania i potencjał i pomagają go urzeczywistnić.

Uroczystość odbyła się 17 stycznia 2024 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Nagrodzeni:

Santander: Weronika Alchimowicz, Mateusz Baluk, Wiktoria Chudzik, Nawojka Cirocka, Joanna Jakubowska, Agata Kowalska, Damian Makowski, Paulina Masa, Piotr Patalas, Anna Prus, Jakub Sobieraj, Martyna Wikar, Aleksandra Wybrańska, Adam Zapart, Jakub Zboiński, 

Nagrody Rektora: 

ARTYSTYCZNE: Ida Bąbelek , Agata Bocheńska, Karolina Bogucka, Malwina Brzezińska, Aniela Dąbrowska, Maria Dolecka, Alexandra Hladikova, Hanna Klinkosz, Viktorija Mickievica, Oliwia Owczarek, Zuzanna Potulska, Aleksandra Przestrzelska, Zuzanna Winter, Paulina Zaborniak

SPOŁECZNE: Weronika Alchimowicz, Bartosz Chojnacki, Wojciech Giernat, Joanna Jakubowska, Julia Kalinowska, Weronika Kowalska, Damian Makowski, Piotr Patalas, Michał Rolka, Paweł Serafin, Dawid Strzelecki, Natalia Wodzisławska, Adam Zapart  

SPORTOWE: Filip Babiak, Dominika Browarczyk, Aleksandra Przelicka, Patrycja Rutkowska, Zuzanna Surowy, Wiktoria Targońska, Andrzej Wieciński 

NAUKOWE: Justyna Matacz, Dawid Falkowski, Oliwia Rulka, Patryk Pliszczyński, Natalia Jażdżewska, Maksymilian Dalecki, Adam Gackowski, Julia Karasińska, Mateusz Rudnicki, Marta Sobolewska, Weronika Kawska, Aleksandra Stube, Martyna Sydorów, Aleksander Szlęzak, Weronika Sztukowska, Aleksandra Wybrańska, Lev Pavlyshyn, Wiktoria Chudzik

 

DOKTORANCI: mgr Julia Balcerowska, mgr Mateusz Baluk, mgr Beata Chmiel, mgr Magdalena Kokot- Rybińska, mgr Daria Korewo-Labelle, mgr Estera Rintz

Agnieszka Bień, Piotr Patalas