Studenci Gospodarki przestrzennej WNS spotkali się z Burmistrzem Rumi

Studenci WE na spotkaniu w Rumi

Z inicjatywy dr. hab. Dariusza Tłoczyńskiego, prof. UG z Katedry Rynku Transportowego Wydziału Ekonomicznego UG studenci studiów II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna spotkali się z Burmistrzem Rumi Michałem Pasiecznym w UG.

Uniwersytet Gdański dba nie tylko o jakość kształcenia, ale także o rozwijanie praktycznego aspektu zdobywanej przez studentów wiedzy. Współpraca oraz oswojenie środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wychodzenie z dydaktyką poza mury uczelni, wizyty studyjne w największych firmach regionu czy spotkania z przedsiębiorcami organizowane w murach uczelni - to już nie wyzwanie, a element kształcenia.

Tym razem obszar marketingu zgłębiali studenci Gospodarki przestrzennej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, którzy spotkali się na wydziale z Burmistrzem Michałem Pasiecznym. Podczas zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu „Marketing terytorialny” Burmistrz przedstawił rolę marketingu w pozyskiwaniu nowych interesariuszy na przykładzie Rumi. Scharakteryzował także płaszczyzny współpracy miasta z mieszkańcami, przedsiębiorcami i miastami sąsiednimi oraz kierunki rozwoju miasta Rumia.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG