Profesor Konrad Ocalewicz członkiem Rady Naukowej Instytutu Oceanografii i Rybactwa w Splicie

prof. K.Ocalewicz

Kierownik Pracowni Akwakultury Katedry Biologii Morza i Biotechnologii WOiG dr hab. inż. Konrad Ocalewicz, prof. UG,  został powołany w skład Rady Naukowej Instytutu Oceanografii i Rybactwa w Splicie (Chorwacja). 

Kompetencje Rady Naukowej mają charakter doradczy. W zakresie działalności Rady leży ocena jakości i znaczenia badań naukowych, inicjowanie nowych kierunków współpracy międzynarodowej oraz proponowanie strategicznych kierunków badań.

Mandat Członka Rady Naukowej trwa cztery lata.

 

Przypomnijmy, że w 2021 roku prof. Konrad Ocalewicz został Laureatem nagrody  Naukowiec Przyszłości 2021 przyznawanej przez Centrum Inteligentnego Rozwoju (CIR) w kategorii „Nauka dla lepszego życia w przyszłości” za realizację projektu badawczego pt. „Dynamika telomerazy i telomerowego DNA u pstrągów tęczowych z zaburzeniami wzrostu i zakłóconym procesem rozwoju gonad”. Więcej o nagrodzie i badaniach czytaj tu.

 

Prof. Konrad Ocalewicz zajmuje się cytogenetyką, genomiką i inżynierią genomową ryb, genetyczną determinacją i dyferencjacją płci oraz ewolucją genomu kręgowców, dynamiką telomerowego DNA i aktywnością telomerazy w komórkach ryb. Jest kierownikiem i wykonawcą w wielu projektach naukowych oraz autorem licznych artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Jest także członkiem komitetu redakcyjnego Journal of Fish Biology i Oceanological and Hydrobiological Studies, stypendystą programu: Stypendia indywidualne w ramach działań "Maria Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships - MSCA IF) przy Komisji Europejskiej, stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Fundacji Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk „Pro Scientia et Vita”. 

informacja
oprac. MNG/ZP