Przekazanie spuścizny po prof. Lechu Mokrzeckim do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Pamiątki

Notatki, fiszki, listy, fotografie, a także cenne książki - w ostatnim dniu stycznia odbyła się uroczystość przekazania spuścizny prof. Lecha Mokrzeckiego (1935-2021) do zasobu Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Bogate materiały historyczne i osobiste pamiątki są dostępne w Czytelni Archiwum UG.

Po śmierci uczonego, spadkobiercy - państwo Magdalena i Szymon Romer - zdecydowali się przekazać pozostawiony przez Profesora twórczy dorobek do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród ofiarowanych materiałów znajdują się m.in. notatki, fiszki, listy, dyplomy, podziękowania, fotografie z prywatnych i służbowych podróży itp. Największą część spuścizny stanowią książki, wśród których znaleźć można tzw. „białe kruki” oraz unikaty z dedykacjami autorów lub darczyńców czy odręcznymi notatkami Profesora. Zbiór uzupełnia ponad 16 tys. przezroczy dokumentujących głównie architekturę europejskich miast z podróży Lecha Mokrzeckiego. Przekazana spuścizna stanowi odzwierciedlenie życia, działalności i pasji Profesora.

Dyplomy

Lech Marian Mokrzecki urodził się 5 kwietnia 1935 roku w Warszawie. Jego życiorys obejmuje dzieciństwo w Wilnie, repatriację do Polski po II wojnie światowej i osiedlenie się w Toruniu. W 1951 rok Lech Mokrzecki ukończył Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika, a następnie historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pod kierunkiem prof. Jadwigi Lechickiej przygotował pracę magisterską na temat sprawy chłopskiej w kodeksie Andrzeja Zamoyskiego. Jednocześnie, w latach 1947-1955, uczęszczał do toruńskiej szkoły muzycznej, gdzie zgłębiał tajniki gry na wiolonczeli. Dodatkowo studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie, uzyskując tytuł zawodowego artysty muzyka w 1962 roku oraz tytuł magistra sztuki w 1964 roku. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel historii oraz nauczyciel gry na wiolonczeli w szkołach podstawowych i muzycznych Trójmiasta. Związany był również zawodowo z Państwową Operą i Filharmonią Bałtycką. W 1965 roku uzyskał etatowe zatrudnienie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Dwa lata później zdobył stopień doktora, w 1975 roku obronił pracę habilitacyjną na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie otrzymał stanowisko docenta. W 1986 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1993 roku profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Gdańskim. Lech Mokrzecki kierował Zakładem Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego przez ponad dwie dekady, tworząc jedno z najbardziej prężnych środowisk historyków oświaty i wychowania w kraju. Był autorem ponad 500 publikacji naukowych, w tym jedenastu monografii. Aktywnie uczestniczył w życiu naukowym, pełniąc wiele istotnych funkcji formalnych w środowisku akademickim. Był członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych oraz otrzymał wiele nagród i wyróżnień za swoją pracę naukową, dydaktyczną i artystyczną. Zmarł 26 lipca 2021 roku, pozostawiając po sobie znaczący dorobek naukowy i pedagogiczny oraz ślad w polskiej i zagranicznej historii nauki i kultury.

Inwentaryzacja

Proces inwentaryzacji zbioru trwał niemal 2 lata, a uroczyste podpisanie darowizny zostało uświetnione wystawą prezentującą wybrane materiały z kolekcji Profesora. Wśród prezentowanych źródeł znalazły się m.in. dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, akt nadania tytułu profesora oraz tekst przemówienia wygłoszonego podczas odbierania doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Linköping z 1998 r. Uroczyste przejęcie spuścizny stało się okazją do podzielenia się wspomnieniami o Profesorze, wymiany informacji o przekazanych materiałach historycznych oraz uhonorowania dziedzictwa, które wzbogaci Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Uczelni, w tym Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz Kierownik Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania, prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, a także emerytowani pracownicy WNS: prof. Romuald Grzybowski, prof. Kazimierz Puchowski i dr Józef Żerko.

Spuścizna Profesora Lecha Mokrzeckiego jest dostępna w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego.

Przy tej okazji zachęcamy obecnych i byłych Pracowników, Studentów i Absolwentów, a także Sympatyków Uniwersytetu Gdańskiego do przekazywania do zasobu Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego materiałów archiwalnych powstałych w wyniku Państwa działalności związanej z Uczelnią. Życzliwość Państwa w tym zakresie umożliwi poszerzenie wiedzy dotyczącej dziejów nauki gdańskiej, historii Regionu i osób z nim związanych. Więcej informacji na stronie Archiwum: https://ug.edu.pl/komunikaty/120428/apel-do-srodowiska-akademickiego.

dr Monika Płuciennik, mgr Anna Siekierska, Marcin Janikowski