Trwają prace nad wystawą stałą Muzeum UG! 

Muzeum

Przestrzeń wystawowa

To kwestia najbliższych miesięcy, zanim Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ulicy Bielańskiej 5 w Gdańsku otworzy wystawę stałą poświęconą historii uczelni. Znajdą się na niej artefakty związane z najważniejszymi wydarzeniami z 54 lat działania Uniwersytetu Gdańskiego i nie tylko! Wystawa opowie także o czasach sprzed 1970 r., czyli sprzed ustanowienia naszego uniwersytetu.

Cała wystawa stała od przebudowy dawnych pomieszczeń  po scenografię - powstaje zupełnie od podstaw. Właśnie zakończono prace budowlane i elektryczne nad salą o powierzchni 140m², w której stanie ekspozycja. To dopiero pierwszy krok w przygotowaniu przestrzeni do jej przyszłej funkcji. W ramach kolejnego etapu prac w pomieszczeniu stanie zaprojektowana przez Grupę GDYBY scenografia, która będzie połączeniem nowoczesnego designu ze stylistyką wzornictwa epoki Polski Ludowej.

Na wystawie zaplanowano 9 sekcji tematycznych, wśród których znajdą się wątki poświęcone poprzedniczkom Uniwersytetu Gdańskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (WSE) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (WSP). Obok artefaktów oraz materiałów ikonograficznych i audiowizualnych dotyczących genezy uczelni, jej władz, kadry, działalności naukowej czy infrastruktury znajdą się także eksponaty związane m.in. z kulturą studencką i realiami studiowania w poprzednich dekadach.

- Na wystawie łączymy kilka perspektyw, m.in. historyczną, naukową i społeczną. Wszystkie te zagadnienia staramy się ilustrować historiami konkretnych postaci związanych z uniwersytetem, czyli pracowników, naukowców i studentów - tłumaczy Magdalena Jaszcza z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. - Wychodzimy od morskiego profilu naszej uczelni, następnie opowiadamy o poprzedniczkach Uniwersytetu Gdańskiego, a w dalszych etapach poruszamy tematy m.in. rozwoju naukowego i działalności opozycyjnej na uczelni w latach 80.

Docelowo wystawa stała zajmie powierzchnię 110 m², a pozostałe 30 m² stanie się przestrzenią do wystaw czasowych.- Nazywamy to miejsce laboratorium muzealnym - opowiada Dyrektorka Muzeum UG Marta Szaszkiewicz. - Chcemy, aby ekspozycje czasowe tworzyli w tym pomieszczeniu studenci, którzy w ramach studiów odbywają zajęcia i praktyki z zakresu muzealnictwa. Jest to innowacyjne podejście do edukacyjnej misji muzeów uczelnianych. Staramy się być muzeum partycypacyjnym, które angażuje i kreuje przestrzeń do wspólnych działań wystawienniczych, edukacyjnych i popularyzacyjnych.

Wystawa

Wystawa stała będzie mieścić się w siedzibie Muzeum UG, czyli w budynku przy ulicy Bielańskiej 5 w Gdańsku.

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego (MUG) to ogólnouczelniana jednostka, której nadrzędnym celem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie przedmiotów związanych z historią i kulturą Uniwersytetu Gdańskiego oraz historią nauki. Dotychczas Muzeum organizowało różne wydarzenia popularnonaukowe np. wykłady otwarte, warsztaty edukacyjne oraz ekspozycje czasowe, natomiast zawsze jednostce przyświecał cel stworzenia wystawy stałej.  

Projekt „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanych przy ulicy Bielańskiej 5 w Gdańsku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG