Forum Społeczno-Naukowe. Krajobraz a człowiek. Człowiek w krajobrazie

forum

Eksperci, przedstawiciele samorządu i dziennikarze będą dyskutować o krajobrazie jako wyzwaniu, temacie medialnym czy kwestii prawnej. Już 1 marca w Auli Teatralnej im. J. Limona w budynku Neofilologii odbędzie się Forum Społeczno-Naukowe Krajobraz a człowiek. Człowiek w krajobrazie. 

-  Forum Społeczno-Naukowe Krajobraz a człowiek. Człowiek w krajobrazie rozumiem jako okazję do spotkania zainteresowanych, zaniepokojonych, podejmujących decyzje, badaczy i miłośników krajobrazu Pomorza oraz wspólnej rozmowy na temat stanu, wyzwań i zagrożeń, z którymi mierzy się współcześnie ON i MY - mówi prezeska Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG. - To jednocześnie możliwość podzielenia się refleksjami, doświadczeniami i wynikami badań ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki, którzy połączyli siły w Instytucie Ochrony Krajobrazu Pomorza.

W spotkaniach o krajobrazie wezmą udział eksperci z różnych dziedzin. O prawie, które chroni krajobraz, opowie mec. Marek Foryś, natomiast r. pr. Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska przybliży orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. planowania przestrzennego i ochrony dziedzictwa kulturowego. Na pytanie „Jak współpracować z mediami na rzecz krajobrazu?” odpowie red. Małgorzata Gradkowska z redakcji „Zawsze Pomorze”, a zagadnienie ochrony bioróżnorodnego krajobrazu przedstawią biolodzy dr hab. Piotr Rutkowski, prof. UG i dr Renata Afranowicz-Cieślak.

Podczas Forum odbędzie się także dyskusja nt. aktualnego stanu krajobrazu Pomorza oraz jego przyszłości. Wezmą w nim udział przedstawiciele samorządów, m.in. Zastępczyni Prezydenta Gdańska Monika Chabior, Zastępczyni Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego Anna Błażewicz-Stasiak,  Starosta Słupski Paweł Lisowski, Zastępczyni Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Barbara Tusk oraz red. Michał Tokarczyk ze stacji Polsat News.

Forum Społeczno-Naukowe Krajobraz a człowiek. Człowiek w krajobrazie to idealna okazja, aby dowiedzieć się, jaki jest aktualny stan krajobrazu Pomorza oraz w jaki sposób można pomóc w jego ochronie.

Program

Ważną rolę w przygotowaniu wydarzenia odegrał Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza, który powstał na UG w 2022 r. Organizacja zrzesza badaczy, samorządowców oraz ekspertów od zagospodarowania przestrzeni i ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego, którzy aktywnie włączają się w negocjacje społeczne dotyczące planów w tym zakresie. 

- Zakładając Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza, sformułowaliśmy kilka głównych celów naszej działalności. Chodziło nam m.in. o to, aby stworzyć platformę do działań na styku nauki i społeczeństwa obywatelskiego oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Za istotne zadanie uznaliśmy wzmocnienia dialogu między zainteresowanymi stronami i generowanie namysłu nad kwestią zasadniczą: jakie Pomorze chcemy zostawić następnym pokoleniom? Przy dążeniu do obywatelskiej partycypacji ważne jest także budowanie koalicji na rzecz wzmacniania merytorycznej debaty w tym zakresie - tłumaczy prof. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

MJ