Wczesne dzieciństwo a zaangażowanie obywatelskie. Projekt „EACH” dofinansowany z Erasmus+

Nowy projekt - „Wczesne dzieciństwo i ścieżki zrównoważonego obywatelstwa w erze cyfrowej” - otrzymał 250 000 euro ze środków Erasmus+, z czego  budżet dla naukowców Uniwersytetu Gdańskiego wynosi ponad 23 tys. euro. Projektem po stronie UG kieruje dr Jarosław Jendza z Instytutu Pedagogiki.

Projekt „EACH”  to przede wszystkim badania edukacji przedszkolnej, która łączy w sobie głębokie zrozumienie środowiska naturalnego i wyzwań klimatycznych oraz technologie cyfrowe. Celem naukowców jest zbadanie rozwoju kluczowych kompetencji przekrojowych, takich jak choćby meta-rozumienie, umiejętności społeczne i krytyczne myślenie, u dzieci w wieku 3-6 lat.

Dlaczego akurat te kompetencje? - Wierzymy, że świadomość ekologiczna jest kluczowa dla naszej planety i dla przyszłych pokoleń. Dzieci, korzystając z technologii cyfrowych, będą miały okazję eksplorować relacje między istotami żywymi a otaczającym je światem przyrodniczym. Od robienia cyfrowych zdjęć po nagrywanie dźwięków i tworzenie filmów, dzieci będą miały możliwość zgłębienia tajemnic natury i refleksji nad jej różnymi aspektami - informują współtwórcy projektu. 

Projekt skupia się także na aktywnych działaniach edukacyjnych, które pobudzą dzieci do refleksji nad kwestiami środowiskowymi. Poprzez dialog, wspólne dociekanie i budowanie wiedzy w oparciu o technologię cyfrową, naukowcy chcą rozwijać umiejętności dzieci w zakresie komunikacji, współpracy i rozumienia świata.

W ostatnich latach rośnie globalna świadomość potrzeby działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu. Projekt wpisuje się w te wytyczne, integrując ochronę środowiska i edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Twórcy projektu „EACH” chcą wspólnie kształtować przyszłość, w której dzieci będą nie tylko zrównoważonymi obywatelami, ale także aktywnymi uczestnikami dbania o naszą planetę. Inicjatywa wpisuje się w ideę uniwersytetu odpowiedzialnego społecznie.

‘Early Childhood and Sustainable Citizenship Routes in the Digital Era’ (EACH)

Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy