O współpracy międzynarodowej podczas posiedzenia komisji KRASP i KRUP

1

Fot. Anita Kot
 

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP i Uniwersytecka Komisja Umiędzynarodowienia KRUP  wspólnie obradowały w Poznaniu ramach konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2024”.

W dniach 7-9 lutego 2024 roku na Politechnice Poznańskiej odbyła się konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2024”. Wydarzeniem towarzyszącym było wspólne posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Wydarzeniu przewodniczyła Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej UG, Przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia KRUP dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

Podczas posiedzenia prof. Anna Jurkowska-Zeidler mówiła o: „Nowych priorytetowych kierunkach współpracy międzynarodowej i pozyskiwania zagranicznych studentów: doświadczenia i szanse”. Wystąpienie „Rola Polonijnych organizacji inżynierskich w rekrutacji studentów zagranicznych” wygłosił prof. Andrzej Nowak z Auburn University. Dyskutowano również m. in. na temat rekomendacji EUA na temat kształtu i struktury FP10 oraz roli programów „Polskie Powroty” i „Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa” w umacnianiu więzi z polonijnymi środowiskami naukowymi.

Organizatorami konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2024” byli: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Politechnika Poznańska oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Zespół Prasowy