Prof. Małgorzata Lipowska członkinią Pomorskiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego

Od lewej: Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, prof. dr hab. Małgorzata Lipowska

Od lewej: Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, prof. dr hab. Małgorzata Lipowska, Fot. Jacek Sowa

Jak wspierać ochronę zdrowia psychicznego na poziomie samorządu? 4 marca nową kadencję zainicjował Pomorski Zespół ds. Zdrowia Psychicznego! W organie doradczym Zarządu Województwa Pomorskiego zasiądzie prof. dr hab. Małgorzata Lipowska z  Wydziału Nauk Społecznych UG. 

- Chcemy być jak najbliżej dziecka i jego problemów. Głównym zadaniem Zespołu jest konsolidacja i współpraca międzyresortowa. O ile województwo pomorskie jest pionierem w tym zakresie, to nadal możemy jeszcze sporo zdziałać. Chcemy wzmacniać dobrą współpracę między różnymi ośrodkami, ale i stawiać nowe cele. Mówimy tutaj np. o sytuacjach, gdy dziecko po próbie samobójczej trafia na oddział pediatryczny, a potem, aby uzyskać adekwatną pomoc, musi być przeniesione do innego oddziału czy placówki - a co z opieką po opuszczeniu szpitala? - mówi prof. dr hab. Małgorzata Lipowska - Jednym z największych wyzwań jest umożliwienie dzieciom w kryzysie otrzymania wsparcia jak najwcześniej, już w szkole - dostępność psychologa odpowiednio wcześnie i uzyskanie pomocy mogłoby zapobiec eskalacji trudności i konieczności hospitalizacji, leczenia psychiatrycznego czy nawet neurologicznego. Bez wsparcia ze strony placówek oświatowych, bez udzielonej pomocy dziecku i jego rodzinie nie jest to możliwe. Przeciwdziałanie narastaniu problemów wymaga konsolidacji wielu działań z zakresu edukacji i ochrony zdrowia.

Zespół wspiera Samorząd Województwa Pomorskiego m.in. przy opracowaniu „Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”. W jego skład wchodzą eksperci z różnych dziedzin, m.in. psychiatrii, edukacji, psychologii, pomocy społecznej czy administracji rządowej. 

Nominacje 4 marca br. wręczyła członkom Zespołu Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. - Gratuluję powołania i dziękuję, że Samorząd Województwa będzie mógł korzystać z Państwa wiedzy i doświadczeń. Życzę Państwu wszelkiego powodzenia! - skomentowała wydarzenie radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

Warto dodać, że prof. Małgorzata Lipowska bierze udział w wielu inicjatywach związanych z organizacją ochrony zdrowia psychicznego. Obecnie pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego Wojewody Pomorskiego ds. Psychologii Klinicznej, a w sierpniu 2022 r. została powołana do zespołu ówczesnego Ministra Zdrowia. Na Uniwersytecie Gdańskim prof. Małgorzata Lipowska kierowała m.in. projektem „PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego” (ProUG), którego jednym z celów było podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz kompleksowe przygotowanie studentek i studentów do wejścia na rynek pracy.

fot.
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG