Znaczące podwyżki wynagrodzeń dla pracowników UG!

W piątek 15 marca 2024 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Rektorem prof. Piotrem Stepnowskim a przedstawicielami trzech związków zawodowych działających w Uniwersytecie Gdańskim w sprawie zwiększenia wynagrodzeń. Proponowane kwoty dla nauczycieli akademickich są nie tylko wyższe niż wynikające z ustawy minima, ale także wprowadzają transparentną politykę kształtowania wynagrodzeń w naszej uczelni.  

Wypracowane stanowisko regulujące kwestię zapowiadanej od kilku miesięcy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich grup pracowniczych w Uniwersytecie Gdańskim porządkuje wynagrodzenia w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych i podnosi wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami o 20%.

Nowe regulacje wpłyną na dwa obszary: przejrzystości wynagrodzeń i braku dysproporcji w zarobkach kobiet i mężczyzn. Jest to kolejny krok milowy w budowaniu stabilnej polityki rozwoju kadr UG.

- To historyczna, skokowa zmiana naszych wynagrodzeń, jestem zadowolony z uzyskanego kompromisu ze związkami zawodowymi - mówi Rektor prof. Piotr Stepnowski. - Wprowadzony system tzw. minimów rektorskich dla nauczycieli akademickich służy wyeliminowaniu luki płacowej i wzmacnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń za pracę o takiej samej wartości z wykorzystaniem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń. Nie zapominajmy, że do 2026 r. w Polsce wejdą w życie unijne regulacje dotyczące jawnego i równego wynagradzania i przejrzystość wynagrodzeń stanie się wymogiem prawnym dla każdego pracodawcy. Mam też nadzieję, że przy kolejnej regulacji wynagrodzeń uda się skutecznie uzgodnić ze związkami podobny do nauczycielskiego, sprawiedliwszy i projakościowy model wynagradzania w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  - dodaje Rektor. 

Podwyżki dla nauczycieli akademickich składają się z trzech komponentów: części obligatoryjnej (800 zł w przeliczeniu na etat), części wyrównującej wynagrodzenia w poszczególnych grupach do tzw. minimów rektorskich (wyszczególnionych w poniższej tabeli) i części uznaniowej (350 zł w przeliczeniu na etat).

 

Profesor

11 500 zł

Profesor uczelni

8 700 zł

Adiunkt hab.

7 900 zł

Adiunkt

7 200 zł

Asystent

5 500 zł

Starszy wykładowca (dr)

7 000 zł

Starszy wykładowca (mgr)

5 500 zł

Wykładowca

5 200 zł

Lektor / instruktor

5 200 zł

 

Przykładowa, hipotetyczna regulacja dla adiunkta 

Zobacz pdf

schemat

 

Podwyżki dla pracowników niebędących nauczycielami składają się wyłącznie z komponentu procentowego wynoszącego 20% wynagrodzenia zasadniczego na dzień 31 grudnia 2023 r. We wszystkich grupach pracowników podwyżki wypłacone będą z wyrównaniem od 1 stycznia do 10 maja br., zgodnie z harmonogramem wynagrodzeń.

 

Załączniki
Załączniki
Załącznik Rozmiar
Porozumienie 871.98 KB
Magdalena Nieczuja-Goniszewska, Rzeczniczka prasowa UG