Przygotowania do ewaluacji pełną parą

Prorektor Laskowski

O sali, do której nie dociera dźwięk, o historii Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, ale przede wszystkim o przygotowaniach do nadchodzącej ewaluacji rozmawiali Prorektor ds. Badań Naukowcy prof. dr hab. Wiesław Laskowski, dziekani, prodziekani i kierownicy jednostek Uniwersytetu Gdańskiego. Ewaluacja jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu akademickim uczelni - zależą od niej m.in. uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji.

Po sukcesie odwoławczym w procesie ewaluacyjnym w 2023 r.  8 dyscyplin na Uniwersytecie Gdańskim otrzymało kategorię A, natomiast 13 kategorię B+. Kolejne podsumowanie działalności naukowej polskich szkół wyższych za okres 2022-2025 odbędzie się w 2026 r. 

Katarzyna Świerk

- Piątki z Nauką to pomysł Prorektora ds. Badań Naukowych, który pojawił się na początku tej kadencji, a wynikał z potrzeby stworzenia przestrzeni do omawiania spraw związanych z prowadzeniem działalności naukowej w naszej uczelni, ale także miejsca do dyskusji o nauce w szerszym kontekście. Początkowo głównym tematem była ewaluacja działalności naukowej i związane z tym procesem bieżące zadania, dlatego uczestniczyli w spotkaniach prodziekani właściwi ds. nauki, przedstawiciele Biblioteki, mojego biura oraz biur odpowiedzialnych za projekty naukowe - tłumaczy Dyrektorka Biura Nauki dr Katarzyna Świerk. - Tematów przybywało i zaczęliśmy organizować nasze spotkania pod kątem określonych zagadnień, czasami zapraszając osoby z zewnątrz, żeby przybliżyły szczegóły danej kwestii, a w ostatnim roku łączyliśmy Piątki z Nauką z wizytami na Wydziałach UG. Pozwoliło nam to na lepsze poznanie specyfiki działalności naukowej w różnych dyscyplinach. Dzięki tej inicjatywnie przede wszystkim udało nam się zintegrować, ale też szybciej reagować, planować i ulepszać procesy związane z działalnością naukową w naszej Uczelni. 

Kwietniowe spotkanie odbyło się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, poprowadził je zarekomendowany przez Radę Wydziału na stanowisko Dziekana WMFI dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG. Przed oficjalną częścią spotkania gospodarz zaprosił zebranych do zwiedzenia całkowicie wygłuszonej komory służącej do badań akustycznych. 

Komora

Wnętrze wygłuszonej komory

Komora oraz zaplecze badawcze WMFI w dziedzinie akustyki otwiera możliwość współpracy międzywydziałowej, chociażby w zakresie badania wymowy i akcentów.  Po części taka relacja nawiązała się już z Instytutem Logopedii. - Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to, co robimy dla logopedii, zostało poszerzone dla innych dziedzin humanistycznych - tłumaczył zwiedzającym prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski z Zakładu Fizykochemii Powierzchni i Zjawisk Międzyfazowych. - Nauki działające na pograniczu są obecnie z pewnością poszukiwane i preferowane.

Po oprowadzaniu uczestnicy spotkania przeszli do sali obrad. Jednym z głównych tematów spotkania było przygotowanie analizy informacji medialnych o badaniach naukowców z UG, szczególnie tych związanych z poszczególnymi publikacjami. O tym, jak to zrobić, opowiedziała Rzeczniczka Prasowa UG Magdalena Nieczuja-Goniszewska.

Spotkanie

Doniesienia medialne o dokonaniach naukowców wliczają się do trzeciego kryterium ewaluacyjnego, czyli „Oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki”. Zależnie od dyscypliny kryterium stanowi między 15% a 20% całej oceny. O szczegółach realizacji tej analizy opowiedzieli Prorektor ds. Badań Naukowych prof. Wiesław Laskowski oraz dr Katarzyna Świerk. 

W trakcie spotkania omówiono także współpracę z Sekcją Danych Badawczych oraz korzystanie z systemu Omega, który stanowi podstawę Bazy Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Marcin Marciniak pokrótce przedstawił również historię wydziału oraz najwybitniejszych naukowców związanych z jednostką.

Piątki z Nauką to cykliczna inicjatywa, która za każdym razem ma miejsce na innym wydziale UG. Dotychczas odbyły się m.in. na Wydziale Filologicznym, gdzie Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Mirosław Przylipiak zaprezentował salę do tłumaczeń symultanicznych, czy na Wydziale Nauk Społecznych, gdzie Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG pokazał uczestnikom studio radiowo-telewizyjne.

fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG