Koniec działalności świetlicy dla dzieci z Ukrainy

1

fot. Alicja Weydmann

Po dwóch latach swoją działalność zakończyła świetlica dla dzieci z Ukrainy prowadzona przez Uniwersytet Gdański na Wydziale Chemii UG. Od kwietnia 2022 roku była przestrzenią zabawy i rozwoju, w której mali goście z Ukrainy w przyjaznej atmosferze mogli spędzać czas na kreatywnym działaniu. Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia było Akademickie Centrum Kultury UG. W powstanie świetlicy zaangażowało się wiele jednostek UG oraz osób prywatnych.

To był niesamowity proces, który pokazał, że Uniwersytet Gdański to jeden sprawnie funkcjonujący organizm. Wieść o naszych staraniach w kierunku utworzenia punktu opieki dziennej dla ukraińskich dzieci rozeszła się bardzo szybko i spotkała się z natychmiastowym odzewem ze strony pracowników i studentów naszej uczelni - wspomina Barbara Madany z Akademickiego Centrum Kultury UG, koordynatorka Strefy Działań Twórczych, w ramach której prowadzona była świetlica.

W prace merytoryczne włączyły się wykładowczynie Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Psychologii. Dr Katarzyna Kmita-Zaniewska była nieocenionym wsparciem w zakresie stworzenia koncepcji miejsca bezpiecznego i przyjaznego dzieciom z doświadczeniem uchodźctwa. Dr Paulina Pawlicka i dr Marta Witkowska pomogły w wytypowaniu i przygotowaniu grupy studentów psychologii, którzy w ramach praktyk pomagali w opiece nad dziećmi. Większość z nich zdecydowała się wspierać inicjatywę w charakterze wolontariuszy jeszcze długo po zrealizowaniu liczby godzin uzgodnionej w dzienniku praktyk.

Jesteśmy niesamowicie wdzięczni, że świetlica powstała właśnie na Wydziale Chemii. To wyjątkowe miejsce, w którym pracują wyjątkowi ludzie. Ich życzliwość odczuwamy na co dzień. Przychylność pani Dziekan, dr hab. Beaty Grobelnej, prof. UG, nieoceniona pomoc ze strony administracji obiektu - jej kierownika, Andrzeja Bednaruka, i Katarzyny Kos - a także małe gesty sympatii od całej wydziałowej społeczności były dla nas wielkim wsparciem i motywacją - opowiada Barbara Madany.

Od początku pomysł wspierało Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej oraz organizatorzy zbiórki „Studenci dla Ukrainy - pomagaMY”. To z ich pomocą udało się nieodpłatnie zebrać większość niezbędnych rzeczy.

W początkowym okresie działanie świetlicy wspierała finansowo Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy” z prezesem Adamem Domińskim na czele. Później koszty jej funkcjonowania w większości pokrywała Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w ramach programu SPYNKA, realizowanego ze środków pozyskanych od UNICEF-u.

Bez zewnętrznego finansowania trudno byłoby utrzymać działanie Strefy na takim poziomie. Wsparcie fundacji było nie do przecenienia. Ale musimy pamiętać, że to wielka życzliwość Rektora prof. Piotra Stepnowskiego oraz Prorektora dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG pozwalała tej inicjatywie trwać - dodaje Michał Biełuszko, kierownik Akademickiego Centrum Kultury UG.

Łącznie przez okres dwóch lat w świetlicy pomoc i wsparcie otrzymało ponad 200 dzieci. W pierwszym okresie funkcjonowania rotacja była bardzo duża. Później ustabilizowała się grupa w wieku przedszkolnym, która funkcjonowała w stałym składzie. Po rozwiązaniu świetlicy wszystkim małym podopiecznym udało się znaleźć miejsce w publicznych przedszkolach na terenie Gdańska, co jest kolejnym krokiem na drodze do ich integracji z polskimi rówieśnikami.

fot. Barbara Madany
Barbara Madany/ACK UG