Trwa rekrutacja do programu MOST

1

Tylko do 15 maja trwa rekrutacja do programu mobilności studentów i doktorantów MOST! Jeśli chcecie rozpocząć swoją semestralną lub całoroczną przygodę na uczelni innej niż macierzysta, nie przegapcie tego terminu.

MOST to program krajowej mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

Umożliwia on studiowanie na uczelni przyjmującej zarówno na takim samym kierunku, jak na uczelni macierzystej, jak i na kierunku pokrewnym, a skorzystanie z oferty programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus.

Aby aplikować do programu, należy wejść na stronę: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/home/

Kto może wziąć udział w programie?

 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia
 • Studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
 • Doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku: od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Więcej szczegółowych informacji o rekrutacji i ofercie programu MOST:

Biuro Kształcenia