Podsumowanie Konferencji „Społeczne Konteksty Edukacji”

Z inicjatywy doktorantek Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja „Społeczne Konteksty Edukacji”, organizowana we współpracy z Europejskim Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością.

Konferencję, która odbyła się 12 kwietnia 2024 roku, we współpracy z ECEKON-em zorganizowały doktorantki ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych: Dagmara Kubiak (dyscyplina: pedagogika) oraz Magdalena Popowska-Bracka (dyscyplina: nauki socjologiczne). 

Spotkanie to było nie tylko źródłem nowej wiedzy, ale także inspiracji dla wszystkich uczestników. Prezentowane podczas referatów oraz panelu dyskusyjnego wnioski i pomysły stanowiły solidną bazę do dalszych działań w obszarze edukacji społecznej. Interdyscyplinarność konferencji sprzyjała owocnej wymianie poglądów oraz integracji różnorodnych perspektyw naukowych. W wydarzeniu wzięli udział prelegenci zarówno z Uniwersytetu Gdańskiego, jak i spoza środowiska uniwersyteckiego, co dodatkowo wzbogaciło dyskusję i perspektywy przedstawione podczas konferencji.

 

Jarosław Łepek (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni): - Uczestnictwo w konferencji pt. „Społeczne Konteksty Edukacji” to dobre i ważne doświadczenie. Szczególnie inspirujący okazał się panel dyskusyjny dotyczący inkluzji i dostępności, podczas którego w równym stopniu uszanowano głos każdego - niezależnie od tego, czy był to prelegent, czy osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Pytania i komentarze były obecne w każdej z grup uczestniczących w tym wydarzeniu. Współpraca z organizatorkami konferencji oraz gospodarzami miejsca konferencji (ECEKON) to zawsze przyjemność. Poruszane tematy stanowiły dowód na to, że edukacja w kontekście społecznym to żywy i ciągle szukający lepszych rozwiązań mechanizm, za którym stoją ludzie z pasją.

Liudmyla Zdorovets (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym): - Podczas konferencji omawiane były różne istniejące teraz problemy, sytuacja w świecie edukacji w Gdańsku oraz w ogóle w Polsce na przykładzie Gdańska. Zagadnienie dzieci z doświadczeniem migracji w szkole, indywidualny i wspólny rozwój świadomości międzykulturowej, aktualne kompetencje cyfrowe studentów, edukacja jako coś więcej niż państwowy system edukacyjny itd. Klimat obrad sprzyjał dyskusji oraz zachęcał do wymiany poglądów. Udział w tej konferencji uważam za dobrą okazję na dzielenie się doświadczeniami oraz nawiązanie współpracy. Organizatorzy stworzyli ciekawe i „wygodne” pole dla networkingu.

 

Konferencja, której patronat objął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiła inauguracyjne wydarzenie cyklu poświęconego edukacji i jej społecznym implikacjom.

 

oprac. MNG/ZP