100 lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Przygotowania do obchodów

Do obchodów stulecia przygotowuje się Gdańskie Towarzystwo Naukowe, które jest kontynuatorem tradycji  Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki założonego w lipcu 1922 roku.

11 lipca 2022 roku minie sto lat od założenia i zarejestrowania w Sądzie II Wolnego Miasta Gdańska Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki (TPNiS) w Gdańsku. Tradycje TPNiS kultywuje Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN od 1956 roku) wraz z powstałym dwa lata później Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki (GTPS).

- Zaistnienie TPNiS w Gdańsku przed stu laty miało ogromne znaczenie dla podtrzymania tradycji narodowych przez diasporę polską w międzywojennym Gdańsku, kształcenia Polaków i rozwoju nauki. Działania te wspierane przez Macierz Polską zaowocowały zainicjowaniem wydawania od 1927 roku polskojęzycznego czasopisma „Rocznik Gdański” – ukazującego się do dziś – mówi Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski. – Wspomnę, że w czasach I Rzeczypospolitej w Gdańsku działało przez krótki okres Societas Litteraria cuius symbolum virtutis et scientiarum incrementa (1720-1727) oraz od roku 1742 Societas Physicae Experimentalis – pierwsze towarzystwo przyrodnicze, funkcjonujące do roku 1936 jako Die Naturforschende Gesellschaft – dodaje prof. Błażejowski.

Z okazji jubileuszu 100-lecia TPNiS / GTN planowane jest wydanie specjalnego tomu „Rocznika Gdańskiego” zawierającego publikacje dotyczące działalności i osiągnięć towarzystw naukowych związanych z Gdańskiem oraz ich powiązań z rozwijaną w Gdańsku i na Pomorzu nauką.

- Zachęcam do przygotowania artykułów naukowych lub wspomnieniowych o tematyce wkomponowującej się w obchody 100-lecia Gdańskiego Towarzystwa Naukowego – dodaje Prezes GTN. Informacje na temat publikowania artykułów w „Roczniku Gdańskim” dostępne są na stronie internetowej.

Misją Gdańskiego Towarzystwa Naukowego jest rozwijanie życia naukowego regionu poprzez zapoczątkowywanie i organizowanie prac naukowo-badawczych z różnych dziedzin wiedzy, upowszechnianie wyników badań naukowych, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi, popieranie badań naukowych.

Towarzystwo swoją misję wypełnia między innymi poprzez realizowanie działalności naukowej oraz wydawniczej, otaczanie opieką i udzielanie pomocy osobom pracującym naukowo a nie będącym pracownikami instytucji naukowych, popieranie twórczości młodych pracowników nauki czy propagowanie ochrony dóbr kultury, sztuki i tradycji.

Zespół Prasowy UG