Ogólnopolska Konferencja Krajowej Reprezentacji Doktorantów w UG

Ogólnopolska Konferencja Krajowej Reprezentacji Doktorantów gościła w murach trzech gdańskich uczelni FarU: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. 

Podczas otwarcia Ogólnopolskiej Konferencji KRD, wydarzenie zaszczycili swoją obecnością Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Tomasz Piotrkowski oraz przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Poza reprezentantami samorządów doktorantów tworzących Krajową Reprezentację Doktorantów obecni byli także Ich Magnificencje Rektorzy Gdańskich Uczelni - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. dr hab. Marcin Gruchała oraz prof. dr hab. Paweł Cięszczyka, oraz inni przedstawiciele władz uczelni, w tym prorektorzy oraz dyrektorzy gdańskich szkół doktorskich. Obecne były również przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Anna Tomkiewicz oraz dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska.

W części Konferencji odbywającej się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, omówiono zagadnienia związane z procesem nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz te dotyczące zbliżającego się procesu ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich. Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego równości w nauce, w którym wzięli udział doktoranci oraz pracownicy Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, poruszone zostały kwestie takie jak macierzyństwo czy równe szanse kobiet i mężczyzn podczas kształcenia. Ostatni z paneli związany był z umiejętnościami miękkimi oraz dodatkowymi aktywnościami młodych naukowców, takimi jak działalność popularyzatorska.

Punktem wieńczącym część wydarzenia organizowaną na Uniwersytecie Gdańskim był panel dotyczący komunikatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, podczas którego Przewodniczący KRD, członkowie Zarządu, pełnomocnicy, przedstawiciele KRD w różnych gremiach oraz przewodniczący porozumień międzypodmiotowych złożyli sprawozdania z dotychczasowej aktywności i podjętych działań. Podczas panelu głos zabrał również Sebastian Barczak, przewodniczący Rady Doktorantów UG, który pełni także funkcję przewodniczącego Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, organizacji zrzeszającej samorządy doktorantów funkcjonujące na polskich uniwersytetach.

Współorganizatorami wydarzenia była Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG.

Wydarzenie towarzyszące OK KRD - Warsztaty praktyczne w projekcie "Pełnoprawni w Nauce" sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Ogólnopolska Konferencja Krajowej Reprezentacji Doktorantów Odbyła się w dniach 25-28 kwietnia 2024 r. miała miejsce. 

Piotr Patalas/CASiD; fot. Kamil Pudełko