Dni Użytkowników Systemu Omega-PSIR w BUG UG

omega

Przedstawiciele ponad 45 uczelni i instytucji naukowych z całego kraju wezmą udział w Dniach Użytkowników Systemu Omega-PSIR, które rozpoczynają się dziś w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Jego uczestnikami będą przede wszystkim dyrektorzy bibliotek i pracujący w nich bibliotekarze, ale także informatycy i pracownicy administracji, którzy na co dzień korzystają z tego systemu.

Dni Systemu Omega-PSIR w BUG UG odbywać się będą 13-14 maja 2024 r. Wydarzenie to po raz pierwszy odbywa się poza Warszawą w siedzibie jednego z użytkowników systemu.

W oparciu o system Omega-PSIR prowadzona jest Baza Wiedzy UG, która na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonuje od 2019 r. Na koniec roku w Bazie Wiedzy UG  znajdowało się 116 351 rekordów, w tym opisy monografii, artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach, materiałów niepublikowanych, rekordy aktywności zawodowych (redakcje czasopism, członkostwo w komitetach redakcyjnych, itp.) oraz osiągnięć naukowych (nagrody), a także patentów.

W bogatym i różnorodnym programie tego wydarzenia znalazły się wystąpienia twórców oraz użytkowników systemu, warsztaty, konsultacje oraz panel dyskusyjny. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego pełni nie tylko rolę organizatora ale jej pracownicy biorą udział w spotkaniach jako:

  • prelegenci -  Mirosława Prahl, kierowniczka Oddziału Bibliografii i Bibliometrii BUG z wystąpieniem „Wdrożenie oceny pracowniczej na UG”,
  • paneliści - Zbigniew Ruszczyk z Sekcji Zarządzania Danymi Badawczymi i Otwartej Nauki z udziałem w panelu „Czy łatwo być FAIR?”,
  • konsultanci w ramach sesji „Stoliki tematyczne” poprzedzającej oficjalne otwarcie Dni Użytkowników - Agnieszka Wasilewska, kierowniczka Sekcji Zarządzania Danymi Badawczymi i Otwartej Nauki z konsultacjami w zakresie modułu danych badawczych,
  • prowadzący warsztaty - Agnieszka Wasilewska, Agnieszka Kranich-Lamczyk oraz Zbigniew Ruszczyk z Sekcji Zarządzania Danymi Badawczymi i Otwartej Nauki z warsztatem „Dydaktyka i popularyzacja Otwartych Danych Badawczych”,
  • moderatorzy panelu dyskusyjnego „Czy łatwo być FAIR?” - Roman Tabisz z Sekcji Promocji razem z z-cą dyrektora Biblioteki Głównej GUMed Agnieszką Milewską.

Do udziału w Dniach Użytkowników zaproszona została także dr Katarzyna Świerk, Dyrektor Biura Nauki UG, która wygłosi wystąpienie „Doskonałość naukowa – dwa spojrzenia. Porównanie inicjatyw wspierających rozwój nauki w Polsce i Ameryce Łacińskiej”.

Organizatorami Dni Użytkownika obok Uniwersytetu Gdańskiego są także Uniwersytet Opolski, Politechnika Warszawska, Biblioteka Politechniki Warszawskiej oraz firma Sages, która jest jednocześnie sponsorem wydarzenia.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez JMR Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

RT/BUG UG