UG 100 miejsc w górę w QS World University Ranking 2025!

fot.

O 100 miejsc w górę przesunął się Uniwersytet Gdański w najnowszej edycji prestiżowego rankingu QS World University Rankings 2025. To największy awans wśród polskich uczelni z pierwszego tysiąca zestawienia. - Awans potwierdził wybraną przez nas i konsekwentnie realizowaną politykę rozwoju naszej Uczelni - mówi Rektor prof. Piotr Stepnowski. O klasyfikację w tegorocznej edycji rankingu ubiegało się aż 5663 uczelni wyższych z całego świata, a ostatecznie zakwalifikowano jedynie 1503 z nich.

 

QS 2025 - sukces Uniwersytetu Gdańskiego

Tegoroczna edycja rankingu QS World University Ranking to ogromny sukces naszej uczelni, która awansuje znacząco w Polsce i na świecie.

W opublikowanym dnia 04.06.2024 r. zestawieniu Uniwersytet Gdański wspiął się o 100 miejsc w górę wśród uczelni z całego świata (z przedziału 951-1000 do 851-900)  i jest to największy awans wśród polskich uczelni z pierwszego tysiąca zestawienia.

- W realiach ogromnej konkurencji, gdy wszystkie uczelnie usilnie zabiegają o jak najlepsze pozycje rankingowe -  jest to wspaniałe osiągnięcie - mówi Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Awans potwierdził wybraną przez nas i konsekwentnie realizowaną politykę rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Potwierdzają to najlepiej ocenione w UG w skali światowej wskaźniki, między innymi udział w międzynarodowych sieciach badawczych czy zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Uczelnia nasza znacząco poprawia notowania także w ujęciu krajowym, awansując z pozycji 11. na 8. wśród wszystkich notowanych uczelni polskich oraz z pozycji 6. na 4. w grupie uniwersytetów klasycznych (lepiej notowane zostały jedynie UW, UJ i UAM).

Uczelnie polskie w rankingu QS 2025

Aż 5663 uczelni wyższych z całego świata ubiegało się o klasyfikację w tegorocznej edycji rankingu,  z czego zakwalifikowano jedynie 1503. W tegorocznej edycji rankingu znalazły się  22 polskie uczelnie wyższe (tyle samo, co w roku ubiegłym), spośród których najlepiej oceniono Uniwersytet Warszawski (258 pozycja na świecie), Uniwersytet Jagielloński (312) oraz Politechnikę Warszawską (527). Podium krajowe nie zmieniło się względem ubiegłego roku.

W przedziale 851-900 obok UG znalazły się Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Poznański Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Wrocławski.

Metodologia rankingu

Ranking QS oparty jest na 5 głównych kryteriach. 50% wagi to wskaźnik Research and Discovery, z czego na 30% składają się oceny reputacyjne ekspertów akademickich z całego świata, a na pozostałe 20% liczba cytowań będąca szacunkową oceną wpływu i jakości prac naukowych prowadzonych przez uniwersytet. Kolejne 20% składowej oceny końcowej to wskaźnik Employability and Outcomes opracowany w oparciu o opinie pracodawców oraz o zdolności instytucji do zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnialności swoich absolwentów i kształcenia liderów. Pozostałe kryteria oceny i ich wagi to: Learning Experience - stosunek liczby wykładowców do liczby studentów (10%),  Global Engagement - zaangażowanie międzynarodowe (15%) oceniane przez pryzmat liczby zagranicznych naukowców, studentów oraz udziału z międzynarodowych sieciach badawczych, oraz Sustainability - zaangażowanie w realizację zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem (5%).

Najlepsze wyniki Uniwersytetu Gdańskiego w kategoriach

Nasza Uczelnia poprawiła ogólny wynik punktowy (overall score) z 10,6 w roku 2023 do 13,4 obecnie. Wskaźnikami najlepiej ocenianymi w ujęciu światowym okazały się dla UG udział w międzynarodowych sieciach badawczych (476) oraz zagadnienia zrównoważonego rozwoju (483).

Pełne zestawienie rankingu QS World University Rankings 2025 na stronie:

https://www.topuniversities.com/world-university-rankings?sort_by=rank&order_by=asc

Załączniki
Załącznik Rozmiar
certificate.pdf 401.16 KB
Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, Biuro Analiz i Ekspertyz ; oprac. MNG/Zespół Prasowy UG