Prof. Grzegorz Węgrzyn doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

1

Wybitny naukowiec, biolog molekularny prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ceremonia nadania tytułu prof. Grzegorzowi Węgrzynowi odbyła się podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 7 czerwca 2024 roku.

- Jestem zaszczycony z powodu nadania mi przez Uniwersytet Szczeciński tytułu doktora honoris causa. To wielkie wyróżnienie otrzymać tę najwyższą godność akademicką. Odbieram to jako wyraz uznania dokonań akademickich - naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych - a także wyraz zaufania. Pamiętajmy jednak, że ten zaszczyt jest efektem pracy całego Zespołu badaczy, nie tylko moich dokonań, ale tego wszystkiego, co razem z Zespołem realizujemy od wielu lat. Tym wszystkim osobom należą się także ogromne podziękowania i wyrazy uznania - mówi prof. Grzegorz Węgrzyn.

Promotorem w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Węgrzynowi była dr hab. inż. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US z Instytutu Biologii US, a recenzentami: prof. dr hab. Ewa Bartnik z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Biologii, Instytut Genetyki i Biotechnologii), prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii) oraz prof. dr hab. Michał Witt z Instytutu Genetyki Człowieka PAN.

- To jest wyjątkowe święto w Uniwersytecie Szczecińskim, jak i w każdym uniwersytecie. To jest najwyższa godność akademicka, jaką uczelnia może przyznać. Wymagania do jej przyznania określone są przez ustawę i przepisy, ale jest też wartość dodana, czyli to, co te osoby sobą prezentują. Pan Profesor nie tylko prowadzi badania na najwyższym światowym poziomie, rozpoznawalne na całym świecie, nie tylko organizuje życie naukowe w Polsce i z tego jest znany. Ale dla nas istotne jest to, że znalazł w swoim sercu miejsce na Uniwersytet Szczeciński, a szczególnie Instytut Biologii. To dzięki Panu Profesorowi nasi naukowcy prowadzili badania naukowe i byli do nich inspirowani. To jest ta cegiełka, którą Pan Profesor się zasłużył do budowania Uniwersytetu Szczecińskiego, z jakiego jesteśmy dumni - powiedział Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.

Dr hab. inż. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US, promotorka kandydata na DHC wygłosiła laudację, prezentując zasługi i osiągnięcia promowanego doktora honoris causa.

Następnie wykład pt.: „Nie bójmy się myśleć” wygłosił prof. Grzegorz Węgrzyn. - Spośród wielu cytatów dotyczących myślenia, pragnę zacytować mojego mistrza Profesora Karola Taylora, który stwierdził, że „najrzadsza, ale i najcenniejsza jest odwaga myślenia, bo tej odwagi myślenia często nam, jako ludziom, brakuje”. A co się dzieje kiedy przestajemy mieć odwagę aby myśleć? Nazywamy się homo sapiens - człowiek rozumy, myślący. A myślenie to oczywiście nauka, ale czy zawsze potrafimy samodzielnie myśleć, nawet zajmując się nauką? - powiedział prof. Grzegorz Węgrzyn, rozpoczynając swój wykład.

Zwieńczeniem uroczystości było wspólne odśpiewanie wraz z Chórem Uniwersytetu Szczecińskiego pieśni „Gaude Mater Polonia”.

Pełna relacja z uroczystości jest dostępna na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Prof. Grzegorz Węgrzyn

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn urodził się 27 czerwca 1963 r. w Gdańsku. Tam ukończył Szkołę Podstawową nr 55 i I Liceum Ogólnokształcące. Tytuł magistra biologii uzyskał w 1987 r. na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na tym samym wydziale, 4 lata później, obronił prace doktorską, a po następnych 4 latach (1995 r.) uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1998 r. został profesorem nauk biologicznych.

Jego kariera naukowa związana jest z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie pracował jako asystent (1987-1992), adiunkt (1992–1996), adiunkt ze stopniem dra hab. (1996-1997) i na etacie profesora nadzwyczajnego (1997-1999), a od 1999 r. jako profesor zwyczajny.

Pełnił także funkcje prodziekana (1993-1996) i dziekana (2002-2008), a także prorektora ds. nauki UG (2008-2016). Wypromował 57 doktorów - 11 z nich uzyskało stopień dra hab., a 5 otrzymało tytuł profesora nauk biologicznych.

W międzyczasie prof. G. Węgrzyn odbył dwa długoterminowe staże naukowe: w Uniwersytecie w Nottingham (Wielka Brytania - 1991 r.) i Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (USA - 1992 r.).

Jest też autorem ponad 500 artykułów - głównie w międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu biologii molekularnej, genetyki, biochemii i mikrobiologii oraz posiadaczem 12 patentów, w tym dwóch dotyczących leczenia mukopolisacharydozy (patent w USA) i choroby Alzheimera (patent w Polsce).

Za działalność naukową został uhonorowany, m.in.: Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną, Nagrodą MEN/MNiSW (trzykrotnie), Nagrodą im. J. Heweliusza, nagrodą Vebleo International Scientific Award i nagroda Society for Experimental Biology and Medicine (USA). Jest również laureatem nagród towarzystw naukowych za najlepsze publikacje genetyczne, biochemiczne lub mikrobiologiczne z danego roku (w sumie 13 razy). Został odznaczony Medalem im. Leona Marchlewskiego przyznanym przez Komitet Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

W kadencji 2023-2026 jest prezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (również w latach 2019-2022). Jest też redaktorem w czasopismach naukowych z listy JCR.

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy, źródło: Uniwersytet Szczeciński