Nagrody Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców przyznane!

Już po raz dziewiąty przyznano nagrody i wyróżnienia w konkursie o Nagrodę Naukową Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. Wśród osób docenionych w konkursie znalazło się sześcioro pracowników i doktorantów z Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w zakresie nauk: 1) humanistycznych i społecznych, 2) biologicznych i rolniczych, 3) ścisłych i nauk o Ziemi, 4) technicznych, 5) medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. Mogą się o nią ubiegać pracownicy lub doktoranci instytucji naukowych w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, spełniający definicję młodego naukowca w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono łącznie 77 prac. Oprócz nagród w pięciu kategoriach objętych regulaminem, na wniosek Prezydium Oddziału PAN przyznano 9 wyróżnień. Sukcesami w konkursie może się pochwalić sześcioro naukowców i naukowczyń z Uniwersytetu Gdańskiego.

Laureatami nagród zostali:

 • dr Piotr Karaś (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) - nagroda w zakresie nauk biologicznych i rolniczych za publikację: Evolution towards simplicity in bacterial small heat shock protein system                                                                                                                                                                               
 • mgr Beata Zjawin (Uniwersytet Gdański) - nagroda w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi za publikację: Quantifying EPR: the resource theory of nonclassicality of common-cause assemblages

Wyróżnienia otrzymali:

 • dr Jakub Orzeszek (Uniwersytet Gdański) - wyróżnienie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych za publikację: Drugie ciało pisarza. Eseje o Brunonie Schulzu
   
 • dr Dawid Rogoziński (Uniwersytet Gdański) - wyróżnienie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych za publikację: Klauzula oparta na WIBOR a unieważnienie umowy kredytu
   
 • dr Magdalena Podlacha (Uniwersytet Gdański) - wyróżnienie w zakresie nauk biologicznych i rolniczych za publikację: Sex-dependent differences in behavioral and immunological responses to antibiotic and bacteriophage administration in mice
   
 • dr Gabriela Brzuska (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) - wyróżnienie w zakresie nauk medycznych za publikację: Influence of Dosing Regimen and Adjuvant Type on the Immunogenicity of Novel Recombinant Zika Virus-Like Particles

Wszystkim badaczkom i badaczom serdecznie gratulujemy!

 

Karolina Żuk-Wieczorkiewicz/Zespół Prasowy