Międzywydziałowy Turniej Siatkówki Plażowej

Grafika

Już 15 czerwca na boisku plażowym w Jelitkowie odbędzie się Międzywydziałowy Turniej siatkówki plażowej! W turnieju wezmą udział drużyny m.in. z Wydziałów: Chemii, Ekonomicznego, Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Oceanografii i Geografii, Prawa i Administracji, Zarządzania oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii.

Cały czas poszukujemy drużyny z Wydziału Biologii, Filologicznego oraz Nauk Społecznych!

Można zgłosić się mailowo na adres CASID@UG.EDU.PL. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Poniżej najważniejsze informacje:

data: 15.06.2024

miejsce: boisko do siatkówki plażowej w Jelitkowie

liczba osób w drużynie: 4 osoby + 3 rezerwowe

system gry: 4 grupy po 2 drużyny

mecz: 2 sety, do 15 punktów, w przypadku remisu liczą się małe punkty

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorami wydarzenia są, Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, Akademicki Związek Sportowy, Parlament Studentów, Rada Doktorantów oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

CASiD