Przedstawiciele Odeskiego Uniwersytetu Narodowego z wizytą w UG

OUN

Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć wynikających ze współpracy oraz omówienie planów na przyszłość -  w dniach 4-10 czerwca 2024 roku Uniwersytet Gdański po raz kolejny gościł przedstawicieli Odeskiego Uniwersytetu Narodowego. Wizyta odbyła się dzięki dofinansowaniu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach grantu kierowanego przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG.

Uniwersytet Gdański podpisał umowę o współpracy z Odeskim Uniwersytetem Narodowym im Ilji Miecznikowa 28 kwietnia 2022 roku i od tej pory uczelnie współpracują na polu naukowym i organizacyjnym, realizując wymiany i wspólne projekty.

W delegacji, która gościła na UG, znaleźli się Rektor Odeskiego Uniwersytetu Narodowego prof. Wiaczesław Truba, Pierwsza Prorektor prof. Maiia Nikolaieva, Prorektor ds. Pracy Naukowo-Pedagogicznej i Współpracy Międzynarodowej prof. Andrey Smitiukh, Kierowniczka Biura Edukacji OUN prof. Svitlana Gvozdii oraz Dyrektorka Instytutu Hydrometeorologicznego prof. Valerija Ovcharuk.

Celem wizyty było omówienie planów na przyszłość oraz dotychczasowych osiągnięć wynikających ze współpracy obydwu uczelni. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego w spotkaniach wzięli udział: Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski,  Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania w kadencji 2020 - 2024 oraz Prorektor ds. Rozwoju i Finansów w kadencji 2024 - 2028 dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, a także Dyrektor Biura Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG Łukasz Bień.

Podczas spotkań zaplanowane zostały dalsze działania, w tym kolejne wizyty przedstawicieli uczelni z Odessy, celem których będzie pogłębienie współpracy naukowej i wymiana dobrych doświadczeń w zakresie kształcenia. Delegacja z OUN będzie gościć na IV Kongresie Młodej Nauki, odbędą się szkoły letnie, spotkania z pracownikami Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed i wiele innych. Już wkrótce ogłoszony zostanie konkurs fotograficzny dla studentów, pracowników i doktorantów obu uczelni dotyczący tego, jak wyglądają ich studia lub praca.

Sytuacja w Odessie jest bardzo trudna w związku z dużym natężeniem ataków powietrznych. Występują przerwy w dostawie elektryczności - często prąd włączany jest zaledwie na trzy godziny dziennie. Pomimo tego wciąż prowadzone są zajęcia, nie tylko online, ale w miarę możliwości również stacjonarnie. Jak zauważył Rektor prof. Wiaczesław Truba, tym bardziej cenna jest możliwość wyjazdu do Polski - po to by rozwijać się naukowo, ale także przez chwilę odpocząć od smutnej odeskiej rzeczywistości.

Jak podkreślił Rektor UG prof. Piotr Stepnowski współpraca jest bardzo ważna także dla Uniwersytetu Gdańskiego i pozwala na zdobycie nowych, niezwykle istotnych doświadczeń.  

Przedstawiciele odeskiej uczelni uczestniczyli również w spotkaniu „We strengthen the network of cooperation”, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca w ramach Zadania 4.4 SEA-EU Goes Greener dla przedstawicieli uczelni zrzeszonych w sojuszu SEA-EU. Goście mieli także okazję wypocząć i zwiedzić Trójmiasto i okolice. Odwiedzili zabytkowe centrum Gdańska, w tym Bazylikę Mariacką, oraz Sopot, gdzie szczególnie podobało im się molo. Zorganizowano także wycieczkę do Malborka, podczas której zwiedzili zamek krzyżacki - jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Polski, wpisaną na listę UNESCO. Mieli także okazję spacerować po gdańskim ogrodzie zoologicznym.

Wizytę władz OUN oraz kolejne, które odbędą się w tym roku, realizuje Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG.

CASiD UG; oprac. ZP