POL-on pod lupą, czyli konsultacje przedstawiciela OPI PIB w UG

Uniwersytet Gdański jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczął cykl spotkań związany z badaniem potrzeb użytkowników systemu POL-on w kierunku nowo powstających modułów do e-rekrutacji oraz e-dyplomów.  Konsultacje prowadzone są przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI BIP).

Na zaproszenie Koordynatorki Uczelnianej ds. Systemu POL-on mgr Moniki Zientary 23 maja br. odbyło się spotkanie z przedstawicielką Działu Zasobów Informatycznych OPI PIB Urszulą Świetlińską. Celem wizyty były konsultacje stanowiskowe i badanie potrzeb użytkowników systemu POL-on w Uniwersytecie Gdańskim w szeroko ujętym zakresie obsługi spraw studentów: od rekrutacji, poprzez przebieg kształcenia (w tym świadczenia socjalne), aż do wydania dyplomu. Spotkanie było następstwem V Specjalistycznego Seminarium Pełnomocników Rektorów Uczelni ds. Systemu POL-on z przedstawicielami MNiSW oraz OPI PIB, które odbyło się w maju tego roku. Podsumowano ostatnie modyfikacje oraz przedstawiono plany na przyszłość i zmiany w prawodawstwie.

W skład powołanego przez mgr Monikę Zientarę zespołu konsultacyjnego weszły: Dyrektorka Biura Kształcenia UG mgr Anna Smykowska, Kierowniczka Biura Rekrutacji UG mgr Beata Królczyk, pracowniczka Biura Rekrutacji mgr Aneta Czepułkowska, Kierowniczka Sekcji Wsparcia Użytkowników Help Desk i jednocześnie Administratorka Uczelniana ds. Systemu POL-on inż. Agnieszka Grajek oraz pracowniczka Biura Stypendialnego mgr Agnieszka Licznerska.

Planowane działania: system e-dyplomy

Przedstawicielka OPI PIB Urszula Świetlińska omówiła również trwające prace nad Repozytorium Dyplomów Elektronicznych  (e-dyplomy). System ma służyć do obsługi procesu wydawania dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementem oraz dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w postaci elektronicznej, a także odpisów tych dokumentów. Jego wdrożenie przewidziane jest na 1 stycznia 2026 r.

Na zakończenie przedstawicielka OPI PIB podkreśliła, że przeprowadzone konsultacje i badanie potrzeb uczelni będą służyły w pracach analitycznych oraz przy tworzeniu materiałów szkoleniowych OPI PIB. Jednocześnie dodała, że OPI planuje również możliwość poświadczania kompetencji użytkowników POL-on w uczelniach.

- Konsultacje miały dużą wartość dodaną w ramach wzajemnej współpracy. Czujemy, że możemy mieć realny wpływ na prace w kierunku planowanych zmian przez MNiSW oraz OPI PIB - podkreśliła Koordynatorka uczelniana ds. systemu POL-on Monika Zientara.

 

oprac. zp, fot. Alan Stocki/ZP