Uniwersytet Gdański wystawcą podczas Wielokulturowego Pikniku Rodzinnego - World Refugee Day 2024

1

O rekrutacji na studia w języku obcym oraz legalizacji pobytu dla studentów i naukowców z zagranicy opowiedzą przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej UG podczas World Refugee Day 2024.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 22 czerwca 2024 r. na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku w godz. 11.00 – 17.00. Piknik adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, a jego głównym celem jest stworzenie przestrzeni dla integracji osób z doświadczeniem migracyjnym, budowanie pozytywnych relacji i wzajemnego szacunku dla różnorodności kulturowej. Obustronne zrozumienie, otwartość, dialog i tolerancja są nieodzownymi elementami komunikacji międzykulturowej i tworzą warunki do włączenia społecznego migrantów, umożliwiają im korzystanie z równych praw, szans i usług dostępnych dla wszystkich mieszkańców regionu.

Uniwersytet Gdański reprezentować będą przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej. Pracownicy UG odpowiedzą między innymi na pytania dotyczące rekrutacji na studia w języku obcym oraz legalizacji pobytu dla studentów i naukowców z zagranicy.

W ramach pikniku przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Planowane są występy zespołów i grup muzycznych z różnych kultur, pokazy i warsztaty artystyczne (w tym pokazy kulinarne), zawody i zabawy dla dzieci, stoiska wystawiennicze i informacyjne, strefy relaksu i gastronomii oraz bogata część artystyczna. Na scenie wystąpią artyści wielu kultur i narodowości, a gwiazdą będzie Orkiestra Sił Zbrojnych Ukrainy z Kijowa. 

Organizatorami wydarzenia są Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasto Gdańsk.

 

PARTNERZY STRATEGICZNI:

 • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
 • UNHCR
 • Stowarzyszenie OVUM
 • Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o. o.
 • Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o.

 

PATRONAT HONOROWY:

 • Wojewoda Pomorska
 • Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku
 • Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Republiki Indonezji w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Republiki Francuskiej w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Gdyni
 • Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
 • Ambasada Królestwa Hiszpanii

 

PARTNERZY:

 • Europejskie Centrum Solidarności
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Nadbałtyckie Centrum Kultury
 • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • WSB MERITO
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Gdańska
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • IOM
 • ICMPD
 • Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń otwarta
 • Fundacja RC
 • Związek Ukraińców w Polsce - Oddział Pomorski
 • Fundacja Społecznie Bezpieczni
 • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
 • Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy
 • Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta
 • Stowarzyszenie Dobry Brat
 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej
 • Muzeum Emigracji w Gdyni
 • Fundacja BoFolk
oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy