Ponad 3,5 miliona euro dofinansowania dla projektu „LIFE for Dunes PL”

1

Ochrona i renaturyzacja nadmorskich siedlisk wydmowych oraz przeprowadzenie badań naukowych, które stanowią fundament dla efektywnego zarządzania strefą brzegową Bałtyku - to główne cele nowo dofinansowanego projektu „LIFE for Dunes PL” realizowanego w ramach programu LIFE.

Siedliska nadmorskich wydm, będące dominującym typem ekosystemów wybrzeża południowego Bałtyku, są obecnie zagrożone zanikaniem na skutek odziaływania szeregu czynników antropogenicznych, a ich stan zachowania jest zły. W efekcie perspektywy ich ochrony są niekorzystne. W projekcie uwzględniono nieleśne siedliska wydmowe uznane za cenne przyrodniczo na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE 92/43/EWG (kody siedlisk: 2110 - inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, 2120 - nadmorskie wydmy białe, 2130 - nadmorskie wydmy szare, 2140 - nadmorskie wrzosowiska bażynowe). Dwa spośród wymienionych typów siedlisk: 2130 i 2140, są siedliskami priorytetowymi. Projektem po stronie UG kieruje dr Magdalena Lazarus z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydziału Biologii.

- Bardzo długo przygotowywaliśmy się wraz z zespołem do złożenia wniosku w ramach programu LIFE. Udało się nam zaangażować wielu znakomitych specjalistów z kilku różnych instytucji naukowych i urzędów. Cieszę się, że cały proces przygotowywania i składania wniosku zakończył się sukcesem. W ramach projektu, którego koordynatorem będzie Uniwersytet Gdański, podejmiemy się kompleksowych działań z zakresu ochrony i przywracania siedlisk wydmowych wybrzeża południowego Bałtyku. Zaplanowaliśmy działania ochrony czynnej, będziemy od strony naukowej analizować wpływ gatunków inwazyjnych na siedliska wydmowe, porównamy i ocenimy skuteczność różnych metod usuwania takich gatunków. W projekcie zaplanowaliśmy również szerokie działania edukacyjne – tłumaczy Kierowniczka projektu ze strony UG dr Magdalena Lazarus z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii.

W ramach projektu zaplanowano wiele działań, w tym:

  1. Usuwanie gatunków inwazyjnych (WP2).
  2. Tworzenie stref ekotonowych poprzez selektywne usuwanie drzew (WP2).
  3. Analiza lokalnych procesów geomorfologicznych i ich wpływu na wydmy w celu zaplanowania i wdrożenia skuteczniejszych metod ochrony siedlisk wydmowych (WP3).
  4. Upowszechnienie dobrych praktyk zarządzania strefą brzegową (WP4).
  5. Działania edukacyjne dla różnych grup społecznych, w tym organizacja warsztatów, wykładów, imprez plenerowych i tworzenie materiałów edukacyjnych (WP4).

- Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 8 645 377,00 EUR, z czego 3 626 652,00 EUR przypada na Uniwersytet Gdański, jesteśmy gotowi wdrożyć nasze plany - mówi dr Magdalena Lazarus. - Serdecznie zapraszamy do śledzenia postępów projektu i poszerzania naszej wiedzy na temat tego, jak razem możemy chronić nasze cenne wydmy - dodaje.

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy