Pracownice administracji UG na II Forum Administracji Akademickiej w Warszawie

Przedstawicielki Forum Dziekanatów i Biur Dziekana oraz Koordynatorka uczelniana ds. systemu POL-on brały udział w obradach II Forum Administracji Akademickiej, które miało miejsce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dniach 27-28 maja br. Konferencja była zorganizowana przez Stowarzyszenie Forum Administracji Akademickiej. Forum Administracji Akademickiej, to prestiżowe wydarzenie skierowane do pracowników administracyjnych uczelni.

Tematem przewodnim spotkania były zmiany w prawodawstwie, w tym zmiana nazewnictwa ustawowego „pracownika niebędącego nauczycielem” w społeczności akademickiej oraz wyzwania związane z cyfryzacją stojące przed uczelniami.        

W pierwszym dniu obrad zaproszeni goście, w tym przedstawiciele MNiSW, OPI przedstawili plany zmian w prawodawstwie dotyczące zarówno popularyzacji dorobku naukowego, jak i w sprawach dotyczących dydaktyki. Obrady poświęcone zostały również zmianie określania ustawowego „pracownika niebędącego nauczycielem” w uczelni. Dalszą część poświęcono wizji rozwoju usług cyfrowych dla nauki i szkolnictwa wyższego, jak również potrzebie zmian w strategii, kulturze oraz procesach obsługi studenta. Podkreślono również znaczącą rolę prewencji terrorystycznej w kontekście kształtowania kultury bezpieczeństwa i ochrony ośrodków akademickich w Polsce.

Drugi dzień wypełniły sesje warsztatowe, sesje networkingowe oraz sesje równoległe, które obejmowały tematykę skutecznej komunikacji, określenie standardów pracy lidera i wdrażanie ich w zespole. Ponadto zostały zaprezentowane systemy informatyczne (e-Faktury, e-Umowy, Elektroniczna Teczka Studencka), na których pracują inne uczelnie wyższe. Dyskutowano również nad sposobami implementacji mikropoświadczeń w kontekście polskich uczelni.

Swoje wystąpienie na sesji równoległej „Uczelniane fora dziekanatów - jak je zorganizować na uczelni?” miała Przewodnicząca Forum Dziekanatów i Biur Dziekana UG mgr Katarzyna Rynkowska, która zaprezentowała zakres działań Forum naszej Alma Mater, a także podzieliła się wskazówkami, w jaki sposób zorganizować takie forum na uczelni i jakie korzyści uczelni i pracownikom przynosi taka forma organizacji.

Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy oraz inspiracji do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w administracji akademickiej.

- Jesteśmy zadowolone, że należymy do tak aktywnej i inspirującej społeczności akademickiej i mamy nadzieję, że takie wydarzenia będą motywacją do wprowadzania dalszych pozytywnych zmian na uczelniach wyższych. Najważniejsze jest dla nas współpraca i dążenie do osiągnięcia wspólnych celów - podsumowała Katarzyna Rynkowska.

Uniwersytet Gdański reprezentowały członkinie Forum Dziekanatów i Biur Dziekana UG:
mgr Katarzyna Rynkowska (Przewodnicząca Forum DiBD UG – Kierownik Dziekanatu WPiA), mgr Klaudia Skup (Kierownik Biura CJO), mgr Julita Dunder-Kuczyńska (Kierownik Biura CWFiS), mgr Joanna Pernaczyńska (Kierownik Dziekanatu WB), mgr Justyna Nawrocka (Kierownik Biura Dziekana WE), mgr Aneta Plaskiewicz (Kierownik Biura Dziekana WH), mgr Agnieszka Koczara (Kierownik Biura Dziekana WCH), mgr Izabela Braun-Gwiazdowska (Kierownik Biura WF), mgr Joanna Jaszewska (Kierownik Dziekanatu WF), mgr Kamila Mędrzycka (Kierownik Biura Dziekana WOiG) oraz Koordynatorka uczelniana ds. systemu POL-on - mgr Monika Zientara.

 

 

 

oprac. zp